Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet

Og det gjør de under navnet: Nord universitet.

Det ble vedtatt av regjeringen fredag formiddag.

- Vil ha alle forutsetninger

Fellesstyret ved UiN/HiNe og styret ved HiNT anbefalte nylig sammenslåing av alle tre institusjonene. Regjeringen har i dag bestemt at de sammen blir et nytt universitet fra nyttår.

– Jeg er glad for at dialogen mellom institusjonene har ført frem. Nord universitet vil ha alle forutsetninger for å skape sterke fagmiljøer for lærerutdanning og sykepleierutdanning. Også innen akvakultur er potensialet stort for et universitet som dekker en stor del av Norges kyst, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Samlende og identitetsskapende

Institusjonene har selv foreslått navnet Nord universitet. De peker blant annet på at det er samlende og identitetsskapende for universitetet, som strekker seg over et stort geografisk område.

Det nye universitetsstyrets første funksjonsperiode er fra 1. januar 2016 til 31. juli 2019. Kunnskapsdepartementet legger til grunn at styret skal ha ekstern styreleder og ansatt rektor og vil i løpet av kort tid oppnevne eksterne medlemmer.

Sammenslåingen er en del av strukturreformen – arbeidet med å lage en ny struktur i universitets- og høyskolesektoren.

Fornøyd rektor

Avtroppende rektor Pål Pedersen ved Universitetet i Nordland sier til AN at han er godt fornøyd med det nye navnet.

- Det er et flott navn. Nord er både kort og enkelt og greit navn, og veldig aktuelt for oss, sier Pedersen og fortsetter:

- Mye av det vi holder på med er nordlig orientert, både innen forskning og utdanning. Også ligger det jo nord i Norge, nord i Europa og nord på kloden.

Rektoren påpeker at han også liker den engelske varianten av navnet.  

- På engelsk liker jeg veldig godt North University, som er lett å kommunisere ut, sier Pål Pedersen.

Styreleder Vigdis Moe Skarstein for fellesstyret UiN/HiNe er også fornøyd.

- Vi er svært glade for at Regjeringen i dag har bestemt å opprette det nye universitetet fra 01.01. 2016, i tråd med styrets anbefaling. Vi ser frem til å etablere en ny institusjon som vil sette et enda tydeligere preg på kunnskaps-Norge, gjennom attraktive studieprogram og forskning av høy kvalitet, sier Moe Skarstein i pressemeldingen.