Å være lokalpolitiker er både svært interessant og svært lærerikt. For mange av oss er motivasjonen til å takke ja til politiske verv å bidra til at stedet en bor blir et bra sted å leve. Et sted der alle, uansett hvem man er eller hvor man bor, skal kunne ha det bra og muligheter til å leve det livet man ønsker å leve med gode offentlige tjenester i nærheten. Samtidig som en tilhører et fellesskap der en tar hensyn til de rundt seg.

Dessverre ser vi nå ei utvikling der mange lokalpolitikere føler at handlingsrommet er i ferd med å bli tatt fra dem. Stadig flere formalkrav sendes fra regjeringen og dens byråkrater. Det er forskrifter, direktiver, rutiner, prosedyrer, krav om dokumentasjon, sentrale kompetansekrav og krav om fokus på individuelle rettigheter. Mye av kommunenes administrative ressurser bindes opp i unødvendig byråkrati omkring dette.

Et veldig godt eksempel ser vi i håndteringene av pandemien. Det sendes ut sentrale direktiver og pålegg med gyldighet for hele landet, for eksempel om skjenkestopp, uavhengig av lokale forhold. Resultatet er at solide bedrifter i områder med lav smitte går dukken. Dette er ofte bedrifter som kunne ha overlevd uten å bidra til mer smitte. Noen mister jobben. Andre mister et sted der de kunne ha handlet og bidratt til lokalt næringsliv. Alle mister et treffsted. Det samme så vi i fjor vår da det ble forbudt å drive organisert barneidrett. Også på steder helt uten smitte.

Alternativet er selvfølgelig å gi kommunene handlingsrom for gode løsninger ut fra lokale ressurser og behov. Både med mindre detaljstyring, og med bedre økonomi. For kommuneøkonomien er under sterkt press, og mange kommuner ser seg dessverre nødt til å legge vekk alt som ikke er lovpålagt, som skole og eldreomsorg.

Til høsten har vi stortingsvalg. Da bør vi gåfor mer lokal frihet, færre formalkrav og mindre sentralisering av virkemidler. Det handler om at de som har makta i regjeringskontorene skal tillit til at de som styrer lokalt vet hva de gjør. Og hvis vi i tillegg får større økonomisk handlerom i kommunene, blir det greit å være lokalpolitiker igjen.