Nå er vi på tampen av valgkampen og vi teller timer istedenfor dager. Mange har allerede stemt, nå er det viktig at du som ikke har gjort det, bruker stemmeretten!

Nordland er et Norge i miniatyr. Vi er et rikt fylke, på alle måter. Med byer og tettsteder, med store muligheter. Noe som har gått igjen gjennom hele valgkampen er det store spørsmålet: hvordan bygger vi framtidens Nordland? Jeg mener vi må tenke bredt. Vi må ha gode utdanningsmuligheter, attraktive jobber og et rikt kultur og fritidstilbud. Det skal være attraktivt å bli værende, komme tilbake og flytte til. Vi må ha et trygt og nært fødetilbud, idrettsglede for barn og voksne, og ikke minst en sunn kommuneøkonomi.

Vi må styrke innsatsen i skolen. Vi skal stanse avskiltingen av lærere, og fjerne tidstyven som rapporteringsveldet er. Vi trenger også flere miljøterapeuter inn i skolen, med sin sosialfaglige bakgrunn. Det vil være en styrking for de enkelte elevene og skolemiljøet.

For 70 år siden sto bestefar med hua i hånda og ventet på jobb, i dag sitter flere av mine venninner med mobilen i hånda og venter på ekstravakter. Sånn skal det ikke være. Heltid skal være hovedregelen og vi skal styrke lovverket. Regjeringens rasering av arbeidsmiljøloven er et svik mot arbeidstakerne.

Heltid i arbeidslivet skal være hovedregelen, for det er blodig urettferdig at kvinner i offentlig sektor, som det i størst grad gjelder, skal måtte ta til takke med applaus, når behovet er hele og faste stillinger. Ikke får du huslån med applaus, og ikke gir det mat på bordet heller.

De siste årene har forskjellene i landet vårt økt: mellom rik og fattig, mellom by og land. Pandemien har gjort vondt verre for mange. Mange står uten jobb, og mange sårbare grupper har stått uten hjelp gjennom en lang og krevende tid. Behovet er klart: vi trenger mer fellesskap.

Arbeid til alle til jobb nummer én. Vi skal styrke velferdsstaten, og vi vil bruke de store pengene på det som gjør hverdagen tryggere og samfunnet mer rettferdig.

Etter åtte år med økte forskjeller er det nå vanlige folks tur. Jeg ønsker meg en ny, arbeiderpartiledet regjering som setter vanlige folk først – nå er det på høy tid.

Valget er ditt. Godt valg!