Senterpartiet, Saltdalslista og Høyre signerte tirsdag en avtale for et politisk samarbeid i kommunen for de neste fire årene.

Det skriver de i ei pressemelding.

Forhandlingene har pekt ut Rune Berg (SP) som ordfører, mens Sverre Breivik (SL) blir varaordfører. Leder for Helse og omsorgsutvalget blir lagt til Høyre, mens oppvekst, kultur og miljø skal ledes av Senterpartiet.

- Etter et innledende sonderingsmøte og to forhandlingsmøter er det blitt enighet mellom partiene til å gå i samarbeid for å komme i posisjon. Det har vært samtaler og forhandlinger som bærer preg av gjensidig respekt overfor hverandre, og stemningen har vært svært god, står det i meldingen.

De påpeker at det har vært enkelt finne de sakene de ønsker å prioritere. Barn, unge og miljø, samtidig som økonomisk bærekraft vil være viktig.

- Det arbeides nå med å få på plass en politisk plattform som skal danne grunnlaget for samarbeidet og den politiske retningen som Senterpartiet, Saltdalslista og Høyre ønsker å føre kommunen inn i.