Fra den datoen vil det ikke lenger være mulig å ta kontanter ut og inn fra kontoer i DNB på postkontor eller Post i Butikk, hverken for privatpersoner eller for bedrifter.

Avtalen om banktjenester løp opprinnelig ut ved siste årsskifte, men Posten og DNB var enige om en overgangsordning, slik at det skulle være mulig å benytte tjenesten noe lengre.

Nå er avviklingsdatoen satt til 1. juli 2020, opplyser Posten Norge.

- Vi synes det er synd at det ikke har vært mulig å få til en ny avtale om banktjenester i postnettet med resten av bankfellesskapet - noe DNB og Posten har jobbet for i lang tid. Vi er redd for at kunder ikke får dekket sine behov for banktjenester, sier konserndirektør Christian Brandt i Posten.

Posten har plikt til å tilby banktjenester i landpostnettet, og er i dialog med myndighetene om dette. Ut 2020 vil banktjenester gjennom DNBs systemer være mulig som tidligere hos landpostbud.

DNB har valgt å inngå avtale med BankAxept og Vipps om en ny løsning for kontanttjenester i dagligvarebutikker.

Den nye løsningen «Kontanttjenester i butikk» vil ved oppstart våren 2020 være tilgjengelig i over 1 400 KIWI- og Meny-butikker, de fleste Spar-butikkene og enkelte Joker-butikker over hele landet. I tillegg vil DNB fortsatt være fysisk tilstede landet rundt med sine 57 bankkontorer. Bedriftskunder kan benytte den nye løsningen med kontanter i butikk, nattsafe eller bestille tjenester av Loomis/Nokas.

- Med «Kontanttjenester i butikk» kan kundene på en enkel måte sette inn og ta ut kontanter via dagligvarebutikkenes betalingsterminaler. Løsningen krever at kundene må identifisere seg med bankkort og pinkode. Det gjør det tryggere for kundene samtidig som det er vanskeligere for kriminelle å utføre økonomisk kriminalitet, sier Ingjerd Blekeli Spiten, sjef for personmarkedet i DNB.

Historiske fakta:

*I 1950 ble Norges Postsparebank etablert som Postverkets system for kontobasert betalingsformidling

*I 1999 ble Postbanken fusjonert med DNB ASA. Samtidig ble det inngått samarbeidsavtale med Posten Norge. Posten har senere inngått nye avtaler med DNB etter konkurranseutsetting av tilbudet i 2005 og senest i 2013. Avtalen utløp 31.12.2019.

*I 2002 vedtok Stortinget en lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett. Fra 2012 ble Postens bankplikt begrenses til å omfatte landpostnettet – ved en lovendring

*I dag tilbyr Posten banktjenester gjennom ca 1400 landpostruter og ca 1400 Post i Butikk og postkontor