Bypakke Bodø opplyser at det er slutt på omkjøringen via Øvre Hunstad, men de melder at de kommer nye endringer:

Bilister som skal ut fra Nedre Hunstadmoen får nå en ny omkjøring.

Videre melder de at samtidig åpner noe av gang- og sykkelveien langs riksveien. 

Over helga åpnes østgående rampe for trafikk. Det betyr at trafikken fra trefeltsveien og Hunstadmoen slipper å kjøre via Sigrid Undsets vei når de skal i retning Mørkved. 

– Da er det viktig å merke seg to ting: Det ene er at trafikk ut fra Nedre Hunstadmoen har vikeplikt. Det andre er at det er fletting når man skal inn på firefeltsveien. Dette må også de som kjører ut av tunnelen merke seg, for de er ikke vant med at det kommer trafikk fra høyre. Vi oppfordrer derfor alle til spesielt stor oppmerksomhet i dette området, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Bypakke Bodø i en pressemelding.

Omkjøring fra Nedre Hunstadmoen

I noen uker framover vil det være stengt for venstresving ut fra Nedre Hunstadmoen. Bilister som skal i retning sentrum må i stedet ta til høyre og snu – for eksempel i rundkjøringen ved Humørsenteret.

– Dette blir dessverre en omvei, men omleggingen er nødvendig fordi vi skal fullføre arbeidet med ny vei, vann og avløp.

Trafikk til Nedre Hunstadmoen vil gå som før, på en enveiskjørt vei fra rundkjøringen. 

Åpner gang- og sykkelveien

Ved Hunstadmoen er det snart klart for å ta i bruk gang- og sykkelveien fra rundkjøringen og østover.

– Vær oppmerksom på at det fortsatt er litt kronglete ved Prix så lenge anleggsarbeidene pågår. I tida framover vil det være arbeider med sidearealer, kabeltrekking og belysning. Etter hvert skal vi også åpne gang- og sykkelveien vestover, sier Hegreberg videre i pressemeldingen.

Må være oppmerksom

– Vi vil samtidig be trafikantene om å vise hensyn til hverandre. De som kjører til og fra Nedre Hunstadmoen må være spesielt oppmerksom på gang- og sykkeltrafikken som nå følger nyåpnet trasé.

Prosjektlederen opplyser at busstoppet mellom rundkjøringen og Prix er ikke i bruk.