Nå åpner Odd Emil for at flere kan delta i fangsten

Odd Emil Ingebrigtsen

Odd Emil Ingebrigtsen

Fiskeriministeren åpner for at flere fartøy kan delta i hvalfangsten

DEL

For å stimulere til økt rekruttering til hvalfangsten, har regjeringen lempet på kravet til tidligere deltakelse for fartøy som driver hvalfangst.

– For nye krefter som ønsker å ta del i hvalfangsten, bør det gis muligheten å ta i bruk båter som er tatt ut av fiske gjennom strukturkvoteordningene. Det er viktig med tilgang på produkter og kjøtt dersom fangsten og markedet skal opprettholdes, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Endringene betyr at det framover vil være tilstrekkelig at enten eier eller minst en av mannskapet har deltatt i fangst av vågehval i minst ett av de seks siste årene.

De siste årene har færre fartøy deltatt i hvalfangst. I 2019 deltok ti fartøy, og det ble fangstet 429 dyr av en totalkvote på 1.278 vågehval.

(NTB)

Artikkeltags