Det skriver Bypakke Bodø i ei pressemelding.

Det vil likevel bli noe veiarbeid i øvre del av Hunstadringen.

Det vil også bli nytt kjøremønster i området.

– Hunstadringen vil fremover være skiltet som forkjørsvei, sier prosjektleder for Bypakke Bodø i Bodø kommune, Truls Eirik Moan.

Prosjektet har hatt som mål å sørge for tryggere ferdsel.

Derfor har blant annet krysset mellom Hunstadringen og Hunstadveien blitt senket. I tillegg har det blitt lagt 860 meter med fortau, gang- og sykkelveg langs Hunstadveien og 680 meter med nytt fortau langs Hunstadringen.