Gå til sidens hovedinnhold

Én ting er sikkert; det er langt ifra ryddig å kalle noen for en kuk i all offentlighet!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

La oss snakke om Dag Rugås sitt personangrep på Harry Evjen!

Så vidt jeg kunne se var vi mange til stede under markeringen av høyden på de tiltenkte boligblokkene til Møllna AS. Da kan jeg ikke som nabo sitte stille og se på at enkeltpersoner blir personlig angrepet av «seriøse aktører» på grunn av en interessekonflikt. Dag Rugås kaller Harry Evjen for en sur, bitter gammel gubbe og rett og slett en kuk, fordi Harry Evjen bla har ytret at han er bekymret for myke trafikanters sikkerhet i Finneidgata, respekten for en reguleringsplan og at han ikke ønsker boligblokker framfor stuevinduet til en av Fauskes fineste utsikter.

Det er en tydelig splittelse mellom Møllna AS og øvrige beboere i Finneidgata. Det er blitt skapt konflikter i et lite lokalsamfunn av en slik karakter at det vil prege samfunnet i lengre tid, uavhengig av om «ny bydel» prosjektet til Møllna AS blir en realitet eller ikke. Denne konflikten kunne vært unngått og er bare trist å bevitne.

Man må tåle å være uenige og det er viktig at man har evnen til å skille mellom person og sak i en interessekonflikt. Jeg blir lei meg når jeg ser at det mangler såpass selvinnsikt at man påstår at det har foregått ryddige prosesser rundt denne saken. For dersom det hadde vært en ryddig prosess hadde det ikke eksistert en konflikt.

Jeg skulle ønske at Møllna AS inviterte til dialog med allerede etablerte beboere i Finneidgata, før de gikk til avisa å ytret at de ville bygge boligblokker og promenade over andres eiendommer. En respektfull dialog for å se hverandres perspektiver og synspunkt i saken er etter mitt synspunkt en ryddig framgangsmåte hvor konflikter kanskje kunne vært unngått.

For en ting er sikkert; det er langt ifra ryddig å kalle noen for en kuk i all offentlighet!

Kommentarer til denne saken