«All ungdom er en fare for seg selv», ifølge dramatikeren William Shakespeare (1564-1616). En gammel sannhet, med andre ord. Som fortsatt har gyldighet.

Mens myndighetsalderen er 18, er det 16 års aldersgrense for flere ting. Som å få mopedførerbevis, gå på småviltjakt alene og ta seilflysertifikat. Og å bestemme over egen helse. Når ungdommene fyller 16, bestemmer de selv hva foreldrene skal få vite. Legene har taushetsplikt, riktig nok med visse unntak. Det betyr at foreldre kan holdes uvitende om helseplagene til egne barn, med mindre ungdommene selv velger å fortelle. Mange lar være.

Nå slår lederen for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, alarm. Ved 16-årsalderen slutter nemlig mange å gå til legen for psykiske plager, blant annet fordi de da regnes som voksne og må betale egenandel. Det er en dramatisk nedgang i antall ungdommer som oppsøker legen for psykiske problemer. Aftenposten har vært i kontakt med en rekke etterlatte som har mistet unge familiemedlemmer i selvmord. Flere opplevde aldersgrensen for helseopplysninger som et hinder for at barna fikk hjelp. Og flere fikk først vite hva slags behandling barnet deres hadde fått, og hvilke behov de hadde for oppfølging, etter selvmordene. – En 16-åring er ikke nødvendigvis moden nok til å ta de riktige avgjørelsene, og foreldre mister muligheten til å hjelpe barna sine. Det oppstår et vakuum etter fylte 16 år, uttaler Tangen. Hun vil oppheve taushetsplikten, og heve den til 18 år.

Det kan være problematisk, og ganske forvirrende, at samfunnet setter ulike aldersgrenser for handlinger som kan ha alvorlige konsekvenser, og som ikke kan gjøres ugjort. Mor og far fratas foreldreansvaret i enkelte saker, mens de fortsatt kan bestemme over avkommet i andre. Tenåringene må være 18 for å stemme ved valg eller kjøpe øl, men kan altså søke abort uten foreldrenes vitende når de er rett over den seksuelle lavalderen. Riktig? Tja ... Det er kanskje da jenta virkelig trenger støtte fra foresatte. Og det er et stort paradoks at regjeringen vil heve aldersgrensen for kosmetiske inngrep fra 16 til 18, mens ungdommer som knapt er ferdig med puberteten, eller kanskje fortsatt er i den, er helserettslig myndige og kan starte kjønnskorrigerende behandling uten foreldrenes samtykke.

Det er veldig mye bra å si om dagens ungdom, inkludert 16-åringene. Men at de – generelt sett – er så modne at de overskuer alle konsekvenser av egne valg, er en grov feilvurdering. For foreldre som fratas muligheten til å vite om egne barns psykiske problem, eller hva de ellers sliter med, må loven føles både frustrerende, fortvilende og grovt urimelig.

Én ting er å ha lov til å kjøre moped. Noe annet er det å ha mulighet til å kjøre hele livet i grøfta.