Gå til sidens hovedinnhold

Én aktør dominerer stort på kommunale prosjekter i Bodø

Gunvald Johansen Bygg har vunnet de fleste større byggekontraktene til Bodø kommune de siste årene, men konkurrenter som er igjen i byen, avviser å ha gitt opp.

For abonnenter

Som AN tidligere har skrevet, ser man fra kommunalt hold med bekymring på en utvikling mot stadig færre tilbydere i kommunens anbudskonkurranser. Den senere tid har også priser langt over kostnadsrammen sørget for brems eller stans av flere planlagte byggeprosjekter.

Tilsynelatende toppet det seg i vår, da man kun mottok ett tilbud på utvidelsen av Bodøsjøen skole.

Konkurrent: – Naturlig

I forbindelse med saken har AN fått en oversikt over større byggeprosjekter i kommunal regi de senere år.

På listen over anbudsvinnere er det Gunvald Johansen Bygg som dominerer, med fem kontrakter i hundremillionersklassen i løpet av de siste årene.

– Gunvald Johansen og de andre har vunnet jobber fordi de har svart best på tildelingskriteriene, sier Kai Haakon Kristensen, leder ved Utbyggingskontoret til Bodø kommune.

Hos konkurrenten Hent, ser man ingen grunn til å spekulere i annet:

– Det er naturlig at en stor entreprenør med sin største base i Bodø regner på jobber i Bodø og får mange jobber i Bodø, sier selskapets direktør for prosjektgjennomføring, Marius Jentoftsen.

– Men det legger litt føringer for hva vi ønsker å jobbe med.

Mørkvedbukta skole

I 2019 skrev AN om tildelingen av Mørkvedbukta skole. Et anbud Hent tapte, til tross for at deres tilbud lå 15,6 millioner kroner lavere i pris enn kontraktsvinneren. For kommunen ble kriteriene for kvalitet, oppdragsgjennomføring og organisasjon utslagsgivende.

– Det er ingen hemmelighet at tildelingen av Mørkvedbukta skole framsto merkelig for oss. Uten å høres ut som en snurt taper, går det an å stille spørsmål ved om man oppnådde ønsket kvalitet for de ekstra pengene, sier Jentoftsen.

Han avviser imidlertid at selskapet har gitt opp denne typen jobber i Bodø.

– Vi har ikke noen boikott av Bodø kommune. Vi ønsker et godt kundeforhold til alle, og gode prosjekter. Og så er det viktig at konkurransen er på like vilkår. Jeg tror det er fornuftig for kvaliteten i offentlige bygg at andre tildelingskriterier enn pris legges til grunn, sier Jentoftsen.

Flere ber om innsyn

Ved Utbyggingskontoret understreker Kristensen at Bodø kommune forholder seg til lov om offentlig anskaffelse, og at de bestreber seg på å være så objektive som overhodet mulig.

– Pris er hundre prosent objektivt. For kriterier som organisasjon, oppdragsforståelse, kvalitet eller funksjonalitet blir det gjort en analyse så objektiv som subjektivt mulig. For å finne ut hvem som svarer best på tildelingskriteriene er vi som regel to eller tre som gjør selvstendige vurderinger, før vi sammenligner og konkluderer.

Kristensen sier han registrerer økende interesse for innsyn i disse vurderingene fra tilbydernes side, og det er bra, mener han.

– Man er gjerne skuffet, og lurer på hvorfor. Det er naturlig.

For øvrig er det Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) som er klageinstans. I tilfellet Mørkvedbukta så ikke Hent seg tjent med å klage til Kofa.

Fikk ikke lønnsomhet

Selskapet har avdeling i Bodø, og ønsker fortsatt nærvær i nordlandshovedstaden, fastslår Jentoftsen. Hos andre nasjonale aktører, er ikke lenger tilstedeværelsen like sterk.

– Vi har ikke klart å få lønnsomhet i vår virksomhet i Bodø, uttalte konserndirektør for Veidekke Bygg, Hans Olav Sørlie, i en pressemelding da selskapet la ned sitt lokalkontor i Bodø i 2019.

Det har ikke lyktes AN å få noen kommentar fra Skanska, som har hatt kontor i byen, vedrørende deres framtidige tilstedeværelse, og hvordan de ser på større kommunale prosjekter her.

– Consto har alltid vært i Bodø og kommer alltid til å prioritere Bodø, skriver daglig leder Erlend Danielsen hos Consto Nord AS i en e-post til AN.

På spørsmål om hvorvidt de regner på større prosjekter i kommunal regi, svarer han – også per mail:

– Vi vurderer alle større totalentrepriser.

– Fire-fem stillinger

En beslutning om å delta i konkurransen, er imidlertid ikke risikofri.

– Det varierer veldig mye hvordan kunden legger det opp, og hva som kreves. Men et vanlig anbud for oss krever fire-fem hele stillinger over et par måneder, pluss støttepersonell, svarer Jentoftsen, som ikke vil si at Bodø kommune skiller seg ut ved å utforme spesielt krevende anbud.

– Når vi velger å regne, gjør vi en investering. Man regner ikke på ting man ikke kan vinne. Jobben skal passe oss med hensyn til lokasjon, størrelse og markedssituasjon. Mange faktorer spiller inn.

I Bodø har selskapet nylig gjort ferdig Quality Hotel Ramsalt. Nå arbeider de med nytt bussdepot for Nordland fylkeskommune. I vår vant de kontrakten med Blått bygg ved Nord universitet, i konkurranse med én annen tilbyder. Kontraktssum ble oppgitt til 315 millioner kroner.

Statsbygg er byggherre, og de har gått for samspillsentreprise. En tilnærming Hents direktør for prosjektgjennomføring snakker varmt om, og som han mener reduserer risiko for alle parter.

Fordeler og ulemper

Tilbake til Bodø kommune. Hva tenker man om at ett selskap har såpass sterk posisjon, og gjør mange kommunale prosjekt?

– Det kan være fordeler og ulemper ved samme aktør. En effekt kan være at det blir lettere å samarbeide, fordi man kjenner hverandre. Men det er uheldig hvis det framstår som om noen har «en fot innafor», eller en urettmessig fordel. For det har de ikke, sier Kristensen.

Det er hvordan man svarer på tildelingskriteriene, som avgjør, poengterer han på ny.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å oppfordre alle tilbydere til å levere gode svar.

For ordens skyld: At større nasjonale entreprenører ikke har kontor i Bodø, forhindrer dem i prinsippet ikke i å regne på anbud her, dersom de finner jobbene interessante.

– Får markedspris

Hos Gunvald Johansen Bygg, er man naturligvis glad for mange jobber vunnet de senere år.

– Det har stor betydning for oss. Det er store prosjekter vi har vært inne i, og det betyr mye. Det er viktig for oss å ha offentlige prosjekter som ruller og går, sier daglig leder Jørn Vidar Johansen.

Det er i Salten og i Lofoten at konsernet har sin virksomhet, og Johansen sier de regner på alt av større anbud i Bodø-regionen.

Men opplyser samtidig at de ikke leverte tilbud på Bodøsjøen skole.

– Hvordan opplever dere konkurransen?

– I de konkurransene vi er med i, opplever vi at det er konkurranse og at byggherren får markedspris, sier Johansen.

Andre løsninger?

– Hva tenker du om utfordringene kommunen opplever med få tilbydere og høyt prisnivå?

– Det må kommunen svare på. Det syns jeg ikke det vil være riktig av meg å gå inn på, sier Johansen, men legger til at han opplever kommunen som en proff og god byggherre.

Når det gjelder signaler om bevegelse i retning av mer samspillsentrepriser og delte entrepriser for framtiden, sier Johansen at de jobber mye på totalentrepriser, men at de også er vant til delte entrepriser og samspillsentrepriser.

– Vi er positiv til det kommunen tenker. Hva som vil være mest hensiktsmessig vil nok variere fra prosjekt til prosjekt.

Som AN tidligere har skrevet, har rådmannen anbefalt politikerne å vurdere at investeringsprosjekt i Bodø gjennomføres over lengre tid. Kristensen ved Utbyggingskontoret har antydet mindre bruk av tradisjonelle totalentrepriser.

Noen begreper

Utførelsesentreprise (herunder delte entrepriser): Entreprenøren står bare for utførelsen av beskrevne arbeider, og har kun risiko for utførelse og valg av arbeidsmetode.

Totalentreprise: Entreprenøren påtar seg både prosjektering og utførelsen av det som kontrakten omfatter.

Samspillsentreprise: Kjennetegnes av tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. Her kontraheres en samspillsgruppe bestående av de viktigste prosjekterende og utførende. Prosjektet gjennomføres under felles målsettinger og felles økonomiske interesser.

Kilde: Direktoratet for byggkvalitet/anskaffelser.no

Kommentarer til denne saken