Jeg må si jeg hoppet høyt i stolen da jeg hørte på debatten på NRK tirsdag. Det ble gjentatt flere ganger at Nord-Norge har et kraftoverskudd på 8 TWh. Det er sjokkerende at slike fantasier eksisterer og jeg tenker at dette må være et regnestykke som er laget av en økonom, en ekte blåruss som har forlatt virkelighetens verden for lenge siden.

Virkeligheten er en helt annen. I Troms og Finnmark produseres 4,5 TWh ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er ikke nok til å dekke alminnelig forbruk og fylket er helt avhengig av overføring fra Norland for å dekke sitt behov. Folketallet i Nordland og det nordligste fylket er nesten helt nøyaktig det samme. I Nordland produseres 14,5 TWh ifølge SSB. Norland har mer industri som bruker mye kraft og det er gode overføringslinjer nordover og til Midt-Norge. Likevel skal altså langt mer enn halvparten av Nordlands vannkraft produksjon være ledig og tilgjengelig for nye brukere. Forstå det den som kan.

All kraftproduksjon har den natur at kraften som produseres må brukes i samme øyeblikk. Det er ikke mulig å gjemme bort noen terawatt på en låve om noen skulle ønske det. Det er heller ikke slik at vann renner ubrukt på havet fra magasiner i Nord-Norge. Magasinfyllingen i Nord ligger litt over median på grunn av at vi har hatt mye nedbør i det siste. Derfor har vi lave strømpriser. Alt vann som er tilgjengelig blir produsert og all kraft som produseres er i bruk.

Industrien i Nordland har behov for mer kraft allerede i dag så hvis det er noen som vet om store, ledige, kraftreserver så bør de komme fram i dagen og fortelle hvor disse eventuelt befinner seg.

Jeg syns det er veldig rart at disse fantasiene om ledig, tilgjengelig kraft florerer. Det er også trist å se at det faktisk er flere, ellers fornuftige mennesker som tror på disse vanvittige fantasiene.