Hun mener seg utsatt for gjengjeldelse etter å ha varslet om kritikkverdige forhold. Kommunen på sin side avviser at hun er utsatt for noen gjengjeldelse og at kravet måtte avvises.

På rettssakens fjerde dag ble saken overraskende nok avblåst. Partene hadde inngått et forlik som begge sier seg godt fornøyd med. Forliket innebærer at kommunen betaler Buchardts saksomkostninger på en halv million kroner.

Selv om kommunen, ved tidligere rådmann Rolf Kåre Jensen, sier at forliket ikke er noen innrømmelse av feil fra kommunens side, virker det som om man har strukket seg ganske langt for å få denne saken ut av verden en gang for alle.

At kommunens håndtering av Buchardts varsling, som kommunen mener ikke er varsling, har vært en stor belastning, kan det ikke herske tvil om. Saken har vært behandlet i kommunens kontrollkomité, den var utgangspunkt for en knusende rapport fra Salten kommunerevisjon, og den var den direkte foranledningen til at politikerne i Bodø bestemt seg for at framtidige varslingssaker skal håndteres eksternt.

Når vi så etter noen dager i retten kan høre begge parter si seg fornøyd med et forlik, er det godt nytt også for framtidige varslere. Forliket viser at kommunen ikke ønsker å knuse medarbeidere som har gått ut med kritikk, slik inntrykket unektelig har vært i de siste årene. At Buchardt turte ta kommunen til retten i denne saken, står det virkelig respekt av. Helt uten støtte fra sin fagforening valgte hun å få prøvd sin sak rettslig mot en stor og skremmende motstander med økonomiske muskler hun naturligvis ikke er i nærheten av.

Signaleffekten av at Bodø kommunes ledelse kunne ta Buchardt i hånda og ønske henne lykke til videre, kan forhåpentligvis gjøre sitt til at kommunalt ansatte faktisk tør å ta opp kritikkverdige forhold i framtiden. Hvis kommunen hadde kjørt på, og kanskje anket saken om hun fikk rettens medhold, ville det gjort et anstrengt varslingsklima enda hardere.

Etter forliket snakket Rolf Kåre Jensen som om det utelukkende lå en økonomisk risikovurdering bak. Det er mulig han ser det slik, men for kommunens del får forliket forhåpentligvis andre og mer positive effekter.

Også Elisabeth Buchardt gjorde lurt i å gå med på et forlik. Å stå alene opp mot en så gigantisk motstander, er ikke lett og kunne meget vel utviklet seg til et økonomisk mareritt.

I sum var det som skjedde i tingretten sist torsdag fornuftig av begge parter.