Sier nei til wire-rekkverk

Samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsminister Marit Arnstad. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Regjeringen opprettholder forbudet fra 2006 mot bygging av nye veistrekninger med wirerekkverk.

DEL

(Siste) – Siden 2006 har det vært forbudt å bygge nye veistrekninger med wirerekkverk. Forbudet opprettholdes fordi trafikksikkerheten ivaretas på en god måte med andre typer midtrekkverk, sier samferdselsminister Marit Arnstad (Sp).

Departementet hennes peker på at wirerekkverk oppleves som utrygt blant motorsyklister. På smale veier kan det brukes alternative rekkverkstyper for å ivareta trafikksikkerheten, og det er dessuten dyrere å vedlikeholde wirerekkverk enn andre rekkverkstyper, ifølge departementet.

Arnstad viser til at det i 2006 forelå tverrpolitisk enighet om forbud. Denne enigheten synes videreført i vår da Stortinget behandlet Nasjonal transportplan 2014-2023, opplyser samferdselsministeren.

Regjeringens avgjørelse om å opprettholde forbudet kommer som følge av at Vegdirektoratet for to år siden foreslo å åpne for bruk av slike rekkverk. (ANB-NTB)

Artikkeltags