Under valgkampbesøket i indre Salten var det Stefan Esaiassen som holder til i Fauske kommune, som klarte å fange oppmerksomheten til politikerne i størst grad.

Det førte også til at tankene begynte å strømme på, og stortingskandidatene til Senterpartiet er overbevist om at noe må gjøres med beredskapen i Salten.

– Regjeringens sentralisering av blant annet politiet har medført at beredskapen i praksis har blitt dårligere og at Norge har vært delt i to lengre enn forsvarlig ved flere anledninger, sier Hans Gunnar Holand (Sp).

Besøkte Salten

Mandag 16. august besøkte Hans Gunnar Holand Fauske og Sørfold kommune. Han er stortingskandidat for Nordland Senterparti, og med seg hadde han Anette Bang som også er stortingskandidat.

Fauskes ordfører Marlen Rendall Berg og lokallagsleder i Fauske Senterparti Steinar Ormåsen stilte med et tettpakket program for dagen.

På programmet sto besøk av hos Salten Kraftsamband med direktør Liina Veerme, møte med Salten bilberging ved Stefan Esaiassen, og et besøk ved nye Salten Trafo i Sørfold med prosjektleder Tore Brunstad i Statnett.

Sterke inntrykk

Møtet med Stefan Esaiassen daglig leder i det uavhengige bergingsselskapet Salten Bilberging gjorde inntrykk på Senterpartistene. For bilbergeren kunne blant annet fortelle om hvordan rekvirering av bilberging har blitt mer sentralt styrt de siste årene.

– Sentrale aktører innenfor både forsikring og beredskap har føringer for at selskaper som har sentrale avtaler skal benyttes framfor de som ligger nærmest og har størst lokalkunnskap, gjengir Hans Holand.

– Det mest utfordrende her er politiets avtale med de store aktørene. Det medfører at når politisentralen rekvirerer berging, så er det den sentrale avtalen som benyttes. Det fungerer sikkert greit i de aller største byene, men for distriktene og Salten, medfører dette at det må ventes på bergingsselskap som primært er lokalisert i største byene før berging kan foretas, legger han til.

Senterpartikandidatene fikk også høre eksempler på at E6 har vært stengt i flere timer lengre enn nødvendig på grunn av slik sentralisering av tjenester og avtaler.

– Det gjør sterkt inntrykk når man hører flere eksempler på at folk må vente unødvendig lenge på å få hjelp når ulykken er ute. Hendelsen ved Kobbelv i Sørfold den 10. desember i 2019 hvor E6 var stengt i over fire timer er et meget godt eksempel på det, sier Hans Gunnar Holand.

Ønsker endring

Stefan Esaiassen har også tidligere uttrykt at Salten Bilberging kunne vært på plass og fått gjennomført berging på nærmere en time, men med nåværende system forklarte han at det ble venting på bergingsbil fra Bodø, som medførte at veien var stengt i over fire timer.

– Det finnes ingen omkjøringsmuligheter og både transport, helse og brannberedskap blir berørt når hovedferdselsåren gjennom Norge stenges og landet i praksis blir delt i to, sier Hans Gunnar Holand.

– Hvem regner på kostnaden for samfunnet når man unødvendig venter på et sentralt bilbergingsfirma, når lokale firma har både beredskap og kompetanse. Dette er ressurser vi som samfunn ikke har råd til å miste, så her må det organiseres tiltak for at bilberging foretas så hurtig og sikkert som mulig, sier både Anette Bang og Hans Gunnar Holand.