Bodø kommune må betale tosifret millionbeløp til private grunneiere

Ingen av partene fikk fullstendig medhold av Salten tingrett.