Kommunen garanterer: Det populære turområdet skal ikke berøres av byggearbeidet