Høyre foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2023 å innføre moms på bøker. Det er en skuffende kuvending fra et parti som har vært med på å sørge for det viktige momsfritaket på språket vårt og litteraturen vår. Man skulle nesten tro at partiet hadde fått i seg noe mer skadelig enn gode tall på meningsmålingene.

Inntil 2019 gjaldt momsfritaket bare papirbøker. Da ble det utvidet til å omfatte også e-bøker og andre digitale plattformer. Det var Solberg-regjeringens initiativ. Riksmålsforbundet hadde lenge kjempet for å utvide momsfritaket til å omfatte også andre publiseringsformer enn papir. Språket må ikke momses, det skal ikke være avgift på det norske språk og litteratur. Norge er et lite språksamfunn. Selv om lesningen dessverre går nedover, spesielt blant unge, er vi fortsatt et folk som leser mye.

Momsfritaket på bøker er språkpolitisk begrunnet. Morsmålet vårt er under sterkt press, særlig fra engelsk. For et lite språksamfunn som vårt er momsfritaket på aviser og litteratur viktig. Lesning og språk er uløselig knyttet sammen. Den som leser mye, blir glad i og interessert i språk.

Høyre begrunner forslaget om å momse litteratur med at fritaket ikke er målrettet. Partiet argumenterer for at økning av barnetrygden er mer målrettet og vil øke den. Høyre vil også styrke innkjøpsordningene for bibliotekene, det er prisverdig. Bibliotekene er viktige, og innkjøpsordningen må styrkes.

Moms på litteratur og derved norsk språk vil utvilsomt svekke begge. Bøker er dyrt. Legger man 25 prosent på en bok som i dag koster 400 kroner, blir prisen 500. Forleggerforeningen har dokumentert at prisen på bøker over tid bare har steget med nær en fjerdedel av prisen på andre kulturprodukter. Det forteller at markedet oppfatter bøker som dyre nok. Og vil Høyre rasere de viktige bokhandlene, skal det bli enda færre av dem? Det er lov å snu i tide, også for Høyre. Hegn om momsfritaket. Og styrk språket vårt og litteraturen.

Uten et velfungerende språk, ingen levende litteratur. Uten en levende litteratur, intet velfungerende språk. Uten et velfungerende språk og en levende litteratur, intet velfungerende demokrati og samfunn.