Det lanseres forslag om stenging av gata for biltrafikk og tilrettelegging for mer uteservering bl.a.

Men det er et faktum som planleggerne/politikerne ikke må glemme, nemlig klimaet i Bodø. Hvor mange dager i året kan bodøværingene nyte uteservering? Denne byen ligger ganske utsatt til for vær og et verdifullt gode er å kunne forflytte seg i bil fra A ril B når sørvesten er i ferd med å rive håret av hodet på en.

Om man liker det eller ikke, bil er et hensiktsmessig framkomstmiddel i Bodø. Politikerne har litt av et problem. Den ene hånden vil ha mer folk i sentrum mens den andre vil hindre biltrafikk. Resultatet er så langt et dødt sentrum.

Vi må ikke late som vi befinner oss nede i Europa, men erkjenne at vi har et annet klima som krever andre løsninger.

Hvis kommunen har overflødige midler som de absolutt må bruke kan de i stedet prøve å få TORGET til å framstå koseligere slik at folk får lyst til å oppholde seg der. Plass til uteservering er det i massevis hvis det er det som mangler.