Hva kreves av idrettens øverste frivillige leder? Evnen til å motivere, evnen til å engasjere, evnen til å samle alle nivåer i norsk idrett mot felles mål.

Sven Mollekleiv har disse egenskapene – og mye mer. Han utøver sitt lederskap basert på en integritet, et verdigrunnlag og en etisk forankring som skaper samhold.

Norsk idrett har ikke råd til å miste denne muligheten. Norsk idrett bør samle seg om å velge Mollekleiv til president i Norges Idrettsforbund. Mollekleiv vil svare med å samle idretten.

Sven Mollekleiv la ned et imponerende arbeid for Røde Kors. Han har gjennom sine roller oppnådd stor anerkjennelse i alle deler av den organisasjonen. Og han har bygget opp et enormt nettverk.

Det som ikke er like kjent er hans lange innsats og brennende engasjement i idretten. Han har sin utdannelse fra Idrettshøyskolen, han har ledet klubber, vært trener (også for aldersbestemte lag) og vært landslags manager.

Selv kjenner jeg Sven Mollekleiv som leder og kollega fra DNV GL (Veritas). Hans evner til å engasjere, til å motivere, til å få alle rundt seg til å føle seg betydningsfulle, og ikke minst evnen til å respektere alles synspunkter for sammen å kunne oppnå felles resultater – de evnene vil bringe idretten samlet videre.

Erfaringene basert på Røde Kors og også DNV GL sine uavhengige, upartiske og nøytrale roller og mandat er et svært godt utgangspunkt for å samle idretten, for å skape bedre rammevilkår og for å sikre alles rett til å oppleve idrettsglede.

Sven Mollekleiv er enstemmig innstilt av idrettstingets valgkomité. Det betyr ikke at han er valgt.

Valget finner sted på Lillehammer 26. mai. Der vil det ventelig bli fremmet benkeforslag på Berit Kjøll. Muligens vil også Tom Tvedt forsøke å bli gjenvalgt.

Idrettskretsene i Nord-Norge tok et klokt initiativ da de var blant de første som lanserte Sven Mollekleiv som en kandidat. Delegatene fra nord som møtes på Lillehammer må bruke de neste ukene og selve dagene på tinget godt.

Det vil være av stor betydning at idrettskretsene i Nord-Norge og alle andre som støtter Sven Mollekleiv, mobiliserer og bidrar til at ingen innkasserer seier på forhånd. Mange favoritter har tapt, nettopp av den grunn.