1. Reportasje på NRK 14 november om stormingen av Kongressen i Washington. Jeg trodde først at jeg så på en spillefilm, men det viste seg å være autentisk. Rabiat mobb, pøbel av verste sort angrep folk, raserte bygninger, knuste vinduer. De virket svært lite ideologiske; hensikten var å angripe det bestående samfunn. Menneskeliv så ut til å bety lite for mobben. De gaulet om at USA tilhørte dem. Slik går det når demokratiets maktapparat, politi og forsvar, abdiserer, og gir etter for mobben. Har vi sett dette før?

2. I 1789 under den franske revolusjon var mantraet frihet, likhet og brorskap. Det endte med hurtigarbeidende giljotiner, som halshogget revolusjonens barn. Motivet var også her kamp mot det bestående. Stormen av Bastillen var sentral.

3. Under den russiske revolusjon var volden fra mobben ganske lik det som skjedde under stormingen av Kongressen. Helen Rappaports bok « 1917 Petrograd» dokumenterer storming av bygninger, drap, voldtekt og ødeleggelse av inventar. Sidene 101-102, 111 og 121–122 sier det meste. Igjen var det det bestående som skulle rives ned.

4. Vi ser tendenser til mobbens aktiviteter i klimasaken. Ordet tendenser er viktig her, da det er milelangt igjen til klimafantastene er i nærheten av Washington. Men minst to personer tok seg inn på klimamøtet i Glasgow. De virket svært lite demokratiske; de framsto heller som direkte totalitær. De fleste klimafantastene har et genuint ønske om å forbedre klimaet, men i den gaulende massen ute i gatene virker mange lite demokratiske, for å si det mildt. Ingen må være i tvil om at det finnes antidemokratiske krefter blant dem, som har som sitt største ønske å ødelegge det bestående.

5. Et lite snev av det samme ser vi i vaksinedebatten. De mest ytterliggående her er også svært lite demokratiske.

Demokratiet har alltid vært under angrep fra forskjellig hold. Men undertegnede er skremt over omfanget nå. Demokratiets maktmidler må tas i bruk overfor mobben, og andre som vil ødelegge et styresett som ikke er perfekt, men det beste vi har.