Mistillit og frykt i miljøtjenesten: – Opplevelse av fryktkultur er verst

En rapport fra bedriftshelsetjenesten understøtter kritikken som har vært reist mot arbeidsmiljøet i en del av miljøtjenesten i Bodø.