Gå til sidens hovedinnhold

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Rødøy - frykter spredning nordover

Artikkelen er over 6 år gammel

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettsanlegget ved Ørnstolen i Rødøy kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Selsøyvik Havbruk AS.

- Alle som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, melder Mattlisynet.

Pålagt restriksjoner

Det var den 8. januar at det ble slått alarm. Da varslet Fiskehelsetjenesten  Mattilsynet om mistanke om ILA på lokaliteten ved Ørnstolen. Mattilsynet har vært på inspeksjon ved lokaliteten og tatt ut verifiserende prøver for eventuelt kunne stadfeste diagnosen.

For å forhindre smittespredning er lokaliteten, samt nabolokaliteten 15621 Breivika, pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på Fiskeridirektoratets interaktive kart over ILA-tilfeller.

Kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk til og fra anlegg i havområdet. Lokale tilpasninger for topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose, melder Mattilsynet.

Kommentarer til denne saken