Vi ble forskrekket da vi leste i nettavisa at minnelunden er for Human-Etikere og Ateister, og at den derfor ikke er vigslet. Min mann og jeg er blitt enige om urne-nedsettelse nettopp på minnelunden. Nå har jeg vært i kontakt med Kirkekontoret ang. dette, og de sier at det som står i avisa ikke medfører riktighet. Minnelunden er for alle, likesom kirkegårder og andre gravplasser er for alle - uansett livssyn. For de av oss som ønsker en prest til stede ved urnenedsetting, er dette fullt mulig. Jeg ville bare informerer om dette ,da det sikkert er flere enn oss som reagerte på dette som sto i avisa.