Gå til sidens hovedinnhold

Mindre til de som har minst

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De fleste har sikkert fått med seg at Bodø kommune er i en utfordrende økonomisk situasjon da kommunedirektøren nylig har levert et budsjettforslag der det foreslås store innsparinger. Flere av innsparingene som er foreslått rammer de som har lite fra før. Deriblant barnefamilier som mottar sosialhjelp.

Det er nemlig foreslått at barnetrygd tas med i beregningen av grunnlag for inntekt hos NAV. Med andre ord: barnefamilier som mottar sosialhjelp vil få et fratrekk i utbetalingen tilsvarende det de mottar i barnetrygd.

Barnetrygd er en universell stønadsordning som utbetales til alle barnefamilier i Norge, og skal bidra til å dekke de utgifter som følger med barn. Om en lever under fattigdomsgrensa eller er multimillionær, så mottar alle barnefamilier samme beløp beregnet ut fra barns alder og antall barn. Men de som har aller dårligst råd i Bodø kommune skal altså ikke få nyte godt av denne ordningen.

Bodø kommune har altså lagt fram et forslag som vil gjøre hverdagen enda vanskeligere for dem som allerede har minst. Dette bekymrer FO.

Dette vil først og fremst ramme de barna som har minst fra før. Det eksisterer i dag en god del forskning på barn som har vokst opp i familier som lever under fattigdomsgrensa. Barn som vokser opp i fattigdom deltar i mindre grad på fritidsaktiviteter enn andre barn, da dette koster penger. De deltar sjeldnere i bursdager, da de ikke har råd til bursdagsgave. De har ofte ikke råd til å feire egen bursdag. De kan ikke bare bli med vennegjengen på kino eller bowling. Familiens økonomiske situasjon utestenger altså barna fra de fleste arenaene der vennene deres deltar, de blir sosialt ekskludert.

I tillegg fører også fattigdom med seg mer åpenbare konsekvenser som lite mat og trangere og dårligere boforhold.

Kuttet i sosialhjelpen blir begrunnet med at mottakerne fortsatt vil være sikret et forsvarlig livsopphold. Dette innebærer blant annet at det finnes stønader en kan søke på for å få dekket utgifter til for eksempel fritidsaktiviteter. Vår erfaring fra sosialfeltet tilsier at de fleste familiene som kan ha nytte av disse stønadsordningene, vet ikke engang om at de eksisterer. De er prisgitt at venner, fotballtrenere, danselærere, tjenesteytere de møter i andre tjenester etc. informerer om dette.

Samtlige partier i Bodø har gått til valg på at det skal være gode og trygge oppvekstsvilkår i Bodø kommune – nå er det på tide å være sitt ansvar bevisst!

Kommentarer til denne saken