Nok en gang opplever mange kommuner at lommeboka er slankere enn ønskelig når nytt budsjett settes opp. Nok en gang ser vi at flere kommuner vurderer å kutte i tiltak til de mest sårbare barna. Ved å redusere antall stillinger i skolene, er det ungene som trenger mest hjelp som får mindre. Dette er et økonomisk og et menneskelig budsjett som ikke går i balanse.

For å få god effekt i arbeidet med barn som henger etter andre barn, faglig eller sosialt, må det settes inn tiltak så tidlig som mulig. Jo tidligere de gode og systematiske tiltakene kommer, jo bedre effekt forventes tiltakene å ha. Tidlig innsats sparer både stat og kommune for utgifter senere. Og for barna kan riktig hjelp tidlig bety alt. Å sette i gang med gode og tilpassede tiltak krever god kompetanse hos allmennlæreren, og det krever at læreren har tid til den enkelte.

Når det kuttes i ressurser i klasserommet, får læreren mindre tid til den enkelte, og trykket mot et allerede hardt presset støttesystem øker. Eksempler på støttesystem er Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), Statped og Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT). Resultatet blir at saksbehandlingstiden øker i støttesystemene, og de som trenger mer enn det skole og hjem allerede tilbyr må vente. Dyrebar tid går tapt, og barnet som ikke får hjelp innen rimelig tid står i fare for skjevutvikling. Dette blir fort dyrt, både med tanke på kroner og med tanke på den menneskelige kostnaden. Ved økonomiske kutt i klasserommet, blir veien til ekstra hjelp og støtte enda lengre og mer vanskeligere enn før.

Vi som jobber i barn og unges støttesystemer ber innstendig om at skolene får anstendige budsjetter å styre etter. Det vil lønne seg på sikt, både for felleskassa og for det sårbare barnets mulighet til å ha en oppvekst likeverdig med andre barn. Vi ber derfor alle som deltar på utforming av et kommunebudsjett bite seg merke i følgende: Ei krone spart i klasserommet, kan fort bli ti kroner ut til støttesystemene. Ei krone spart i klasserommet, kan fort bli det som gjorde at det sårbare barnet ikke klarte å lande på beina etter endt skoleløp. Å bruke penger på skole, er en god investering, både menneskelig og økonomisk.