Mindre inntekter til kystkommunene – dessverre!

Helge Eide, KS (Kommunesektorens organisasjon)

Helge Eide, KS (Kommunesektorens organisasjon) Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB) inneholder dårlig nytt for kystkommuner og fylkeskommuner med oppdrettsanlegg. I stedet for å få 80 pst av auksjonsinntektene for nye oppdrettstillatelser i 2020/21, som regjeringen anslår til ca. 5 mrd. kroner, kuttes nå overføringen til 2 mrd. kroner over to år. Fra 2022 får de en ny årlig produksjonsavgift på 40 øre pr kilo laks. Men samtidig skal andelen av nye auksjonsinntekter kuttes fra 80 til 25 pst.

Regjeringen sier i RNB at dette «vil bidra til å redusere forskjellene mellom havbrukskommunene og andre kommuner og legge til rette for et likeverdig tjenestetilbud på tvers av kommuner».
Men det gis samtidig tydelige signaler i RNB om at dette er en ren inndragning av inntekter fra kystkommunene og fylkeskommunene, ingen omfordeling:

«Regjeringen viser samtidig til at kommunesektoren i 2020 er anslått å bli kompensert med 5,5 mrd. kroner mer enn beregnet inntektsbortfall og merutgifter for konsekvenser av virus-utbruddet basert på forutsetningene som ligger til grunn for Revidert nasjonalbudsjett 2020».
Disse regnestykkene mangler flere milliarder kroner i inntektstap og utgiftsøkninger for kommunene for å kunne være fullstendig. Og «kompensasjonen» består mye av at Finansdepartementet anslår en lønns- og prisvekst som i teorien skal spare kommunesektoren for milliardbeløp. I beste fall er disse innsparingene hypotetiske, sannsynligvis umulig å gjennomføre i den størrelsesorden regjeringen mener.

Vi må konkludere med at regjeringens forslag innebærer kraftige inntektskutt for kystkommunene, og med veldig stor sannsynlighet også for kommunesektoren samlet. Derfor er KS syn klart: Andelen av inntektene fra lakseoppdrett som går til kommuner og fylkeskommuner må ikke reduseres, hverken i 2020 eller senere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken