I 2015 hadde tre gründere planer om å starte et nytt oppdrettseventyr i Norge. Skalldyr er det for lite av i forhold til etterspørsel i både Norge og verden for øvrig. I forveien til dette prosjekt ble arten «Red Claw Lobster» tillatt å ha i akvarier her i landet. Arten ligner på norsk hummer, men lever i ferskvann. Så er hannen rød på kloa. Den veier normalt fullvoksen 300–350 gram, men det er funnet eksemplar på 4 kg. Den parrer seg 3 til 4 gang i året og kan legge 1500 egg når den er fullvoksen. Kjønnsmoden etter 8–9 md.

Vi stiftet aksjeselskapet «Agder Red Claw Farm AS», jeg ble eier av 50 %. Ideen var å selge disse dyrene gjennom Nord Reker ASpå Helgeland. Der er jeg nest største aksjonær. Familien har drevet denne bedriften i 25 år og er hoffleverandør blant annet til Hurtigruten og Nordlandsmat AS.

Prosessen med å få konsesjon gikk fint hos fiskerimyndighetene, lokale myndigheter og lokale vernemyndigheter. Men ble galant stoppet av mattilsynet og miljødirektoratet.

De ba om en vurdering fra VKM (Vitenskapskommitten for matsikkerhet). De slo bombastisk fast at denne arten var uønsket i Norge.

Men hvem var de personene og tilsyn som hadde gitt grønt lys for arten i regi akvariebrabransjen. Jo det var de samme tilsyn. Etter 1000 vis av timer og masse penger brukt til ingen nytte så måtte vi bare legge ned pilotprosjektet og gi opp

Pilotprosjektet ble driftet som et akvarium av den ene medeier, Han hadde da flere 100 dyr, ja mulig 1000. Agder Red Claw Farm ASble oppløst.

Nytt sjokk

I 2019 kan man så lese om at noen studenter ved Universitetet i Bergen har funnet opp kruttet på nytt. Ifølge Bergens medier var disse først i Norge med en slik idé. De har ikke Google i Bergen må vite.

I 2020 får så selskapet deres «Pure Lobster AS» som er eid av studenter konsesjon på nøyaktig den samme arten. Jeg har flere 10 år med mat og industriproduksjon bak meg. Da jeg var direktør på kakefabrikken i Åmli så var jeg den første til å eksportere julekaker til USA. Jeg har jobbet som produktutvikler i matfabrikk. Disse karene er studenter og ingen ting annet.

Når så Fiskeribladet og andre personer spør tilsynsmyndighetene om hvordan dette henger i hop, at noen får lov og andre nektes, ja da er det 110 unnskyldninger om at vårt anlegg var påtenkt mye større og en masse andre suspekte unnskyldninger. I statuttene til Mattilsynet heter det at de skal være behjelpelig og gi råd til oppstart av nyskapende bedrifter. Det er også det myndighetene ønsker etter det jeg vet.

I min verden er dette korrupsjon eller uriktig forvaltning uansett hva disse tilsynene måtte fortelle.

Nå kan det forresten hende at de samme tilsynene blir limt på veggen.

En av politikerne på stortinget har nemlig fattet interesse og ønske om å se mattilsynet i kortene etter denne episoden. Nå håper jeg dette tilsynet får en rapp over fingrene.

Erna Solberg sine folk ble varslet, men ville den gang ikke ta i saken. Vi kan ikke overprøve offentlig forvaltning sa daværende stortingsrepresentant Svein Harberg.

Ikke unikt

Er så dette unikt når det gjelder Mattilsynet og deres forvaltning?

Nei det er ikke det.

I en annen sammenheng er det en av båtene som leverer reker til vår fabrikk. Han er ute på feltet og ser at en avlusingsbåt er ute og dumper avlusingsrester midt i hans rekefelt. Han filmer det hele, tar nøyaktig posisjon. Så anmelder han dette til politiet og rapporterer inn til Mattilsynet.

Etter loven skal slik rester som da ble pumpet på havet, tømmes flere mil unna rekefeltene. Både politi og Mattilsyn svarer at jo da, dette er ulovlig. Men alle gjør slik, så vi kan ikke gjøre noe med dette.

Jeg velger å ikke navngi fisker og firma som utførte denne handlingen.

Jeg har også andre eksempler på mattilsynet sin måte å utføre sine oppdrag på som slett ikke er slik folk og myndigheter ønsker. Nå har jeg startet min Red Claw farm her i Bacolod på Filippinen

Her tok konsesjonssøknaden 3 uker og kostet meg 10.000 peso. Jeg har så langt 50 000 dyr og 3 ansatte. De er de første personene på øya her som har skriftlig arbeidsavtale hvor det medfølger feriepenger.

En kamerat av meg sier følgende om de verst graverende tilfellene i Norge kontra u-land. Når ulovligheter foregår i u-land så sier norske politikere det er korrupsjon. Når det samme skjer i Norge, så er det pr. definisjon å regne som politikk.

Når så Norge ligger høyt oppe på listene over ikke-korrupte land, så har dere antakelig en del av forklaringen her.

Hvor mange andre i dette landet er det som har møtt veggen (offentlig forvaltning)?