– Vi får komme tilbake til tallene, men det blir fort verdier for mellom 150 og 200 millioner kroner, sier daglig leder Ottar Bakke i Ballangen Sjøfarm i Ofoten i Nordland til NRK.

Han har mistet over halvparten av fisken, omtrent 2,7 millioner fisk, som utgjør vel 3.000 tonn.

Algeoppblomstringen tar livet av oppdrettslaks sør i Troms og nord i Nordland. Janne Andersen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet, forteller at algene sprer seg til nye områder. Søndag var fire anlegg rammet og mandag ble to anlegg til rammet.

Ifølge prognosen for vanntransport vil strømmen ut Ofotfjorden vedvare de neste 24 timene. Dette vil kunne medføre spredning så langt vest som til Årstein, melder Fiskeridirektoratet.

Til NRK sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Lars-Johan Naustvoll, at det mest sannsynlig er snakk om alger i gruppen chrysochromulina.

– Dette er alger som produserer en gift som rammer cellene i fiskens gjeller, slik at fisken ikke får oksygen, sier Naustvoll.

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms har skapt problemer for oppdrettere som mister laks. Fiskedirektoratet opplyser mandag at man ikke har oversikt så langt over omfanget på situasjonen og hvor mye fisk som er død