Havbruksfondet er et norsk, statlig fond som har inntekter fra produksjonsavgift, salg og auksjoner knyttet til fiskeoppdrett i Norge.

Fondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Pengene deles ut til kommuner som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann

Fredag ble utdelingene for 2022 bekjentgjort.

– Dette er den største utbetalinga som er gjort i et år, ever! Kommunene vil også få en utbetaling i 2023, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet, i en kommentar til Avisa Nordland.

Slik ser fordelingen ut:

KommuneUtbetaling 2022Utbetaling 2020Prosentvis endring
Rødøy38 883 437,7923 841 952,5463
Meløy16 894 244,6412 098 692,1740
Gildeskål33 091 972,1724 049 283,5938
Saltdal5 895 202,214 531 883,0030
Fauske6 369 426,624 896 438,7030
Sørfold17 872 332,4913 739 192,8030
Steigen39 375 445,6226 931 552,0646
Hamarøy32 883 758,0222 044 227,2649
Bodø16 617 119,7512 685 398,9931

Legger inn 800 millioner ekstra

Regjeringen har foreslått å øke overføringen med 800 millioner kroner. Om Stortinget gir sin tilslutning vil regjeringa utbetale over 3 milliarder kroner; den største utbetalingen i ett enkeltår. I tillegg vil kommunesektoren motta en ytterligere overføring i 2023.

– Det er viktig for forutsigbarheten at kommunene nå vet hva de får å rutte med. I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at de skal sitte igjen med en større andel av verdiene som skapes. Det gjør de nå.Sier vi det, så gjør vi det, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Dette er inntekter som kommunene får nå med en gang, og som kan brukes på gode tjenester for folk langs kysten. De nye inntektene som skal komme fra den nye grunnrenteskatten på havbruk er langsiktige inntekter som vil komme senere, i tillegg til pengene som kommer nå. Dette viser at vi har en regjering som ser hele Norge, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Fiskeridirektoratet foretar utbetalingen. Det vil skje så fort som mulig etter at Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen. Det blir sannsynligvis før jul, og senest på nyåret.

Glad ordfører

- Det var enda bedre enn vi turte å tro at vi skulle få utbetalt for 2022, selv etter den gledelige nyheten om at det ble lagt til 800 millioner kr ekstra i havbruksfondet.

Det sier ordfører Britt Kristoffersen (Sp) i Hamarøy.

- Det har vært litt utfordrende for kommunene at auksjonen først ble utsatt, og deretter at tallene til fordeling fra Havbruksfondet ikke ble publisert og utbetalt som forventet etter auksjonen. Så er det jo sånn at den som venter på noe godt, ikke venter forgjeves. Ekstra påfyll i tillegg kommer godt med! Som Robek-kommune har vi i Hamarøy ikke lagt inn utbetalinger fra havbruksfondet i våre årsbudsjett. Det er inntekter som varierer fra år til år, avhengig av auksjonssalget av vekst, sier hun videre.

Hun peker på at utbetalingene har dekket inn tidligere års merforbruk for kommunen.

- Auksjonen var kjent da vi gjorde vår budsjettregulering i høst, og vi la da inn 20 millioner kr fra havbruksfondet. Det var et forsiktig anslag. Etterpå kom altså 800 millioner i påfyll, slik at vi får nær 33 millioner kroner. Det gjør at vi er i god rute for å forlate Robek.