Gå til sidens hovedinnhold

Miljøkontor i Bodø? ( Environment office in Bodø? )

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva er vel Bodø by uten møtested for miljø, klima og natur?
Vi har fått tilbud på leie av kontorer fra kroner 2500,- per møterom med strøm, møterom og lagerplass. Fantastisk beliggenhet og muligheter i selve bygget. Rimelig eller gratis leie av møterom på kveldstid for arrangementer.

Vi vil gjerne ha med oss noen lag eller organisasjoner innen samfunn, miljø,natur eller lignende. Kan dere dele lokaler med oss?

Ring oss på 45187097 eller send epost til framtiden.bodo@gmail.com.
Det blir rimeligere og triveligere hvis vi er flere. Har du lyst, men har andre lokaler?
Kan dere være interessert i å bytte kontor og gå inn i kontorfellesskap med oss i Framtiden i våre hender Bodø?

La unge få flere møtesteder og større mulighet her i Nord Norge. Hva skal til for at vi får et miljø kontor i Bodø, hva gir det av muligheter? For miljø og klima her i Bodø.

Kan hende du jobber innen miljø eller har as med miljøvennlige produkter. Er din kjede god nokk for å dele kontor i miljø kontor fellesskap? Så ta kontakt og bli med.

For mer informasjon se www.framtiden.no

Engelsk versjon.

What is Bodø town without a meeting place for the environment, climate and nature active ?
We have been offered the rental of offices from NOK 2500, - per office with electricity, meeting rooms and storage space. Great location and opportunities in the building itself. We also rent the event premises cheaper here.

We would like to have some teams or organizations in society, environment, nature or similar. Can you share location with us?

Call us at + 47 45187097 or email framtiden.bodo@gmail.com.
It will be cheaper and more enjoyable if we are more. Want to, but have other location?
Can you be interested in switching offices and entering into office partnerships with us in the Future in our hands Bodø?

Let young people get more meeting places and more opportunity here in Northern Norway. What does it take for us to get an environmental office in Bodø, what does it offer? For the environment and climate here in Bodø.

You may be working in the environment or have an environment with environmentally friendly products. Is your chain good enough to share office in environmental office communities? So get in touch and join us.

For more information see www.framtiden.no (English version)

Katharina Fagertun
Styreleder og prosjektleder ( Chairman of the board and project manager ).
Framtiden i våre hender Bodø ( Future in our hands Bodø )

Telefon (telephone) +47 45187097
Mail framtiden.bodo@gmail.com

Kommentarer til denne saken