Bruken og miljøkonsekvensene av engangsartikler i plast må reduseres, mener klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Det skriver NTB.

– Marin forsøpling er et enormt globalt miljøproblem, og engangsartikler av plast er en betydelig del av dette problemet. Både i Norge og i Europa finner vi engangsbestikk, sigarettfiltre, matemballasje, ballonger, bomullspinner og andre engangsartikler langs strendene, sier Ola Elvestuen.

Støtte fra Naturvernforbundet

Tirsdag ba Klima- og miljødepartementet om en utredning av hvilke virkemidler som best kan føre til en reduksjon i bruk av engangsartikler som fører til forsøpling. I en pressemelding melder Naturvernforbundet at de helhjertet støtter en slik utredning.

– Det er veldig bra at Regjeringen nå ber Miljødirektoratet utrede et forbud mot engangsplast. Dette har vi arbeidet for lenge, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Lundberg minner med dette om de 12 produktene som vi oftest finner på norske strender under strandrydding.

– På vårt landsmøte i vår krevde vi et forbud mot spesielt forsøplende plastprodukter, samt mange andre tiltak for å hindre at plast kommer i naturen. Denne utredningen er en god start. Samtidig må vi huske at vi ikke kan utrede oss bort fra plastproblemet. Det kreves handling umiddelbart, på mange plan, sier Lundberg.

Statsråden inviterte i juni deler av plastbransjen til Oslo for å diskutere hvordan produsenter, importører og forhandlere kan samarbeide for å redusere unødvendig bruk av engangsartikler.

– Mye av dette er helt unødvendig plastbruk, og må fases ut. Klima- og miljødepartementet har derfor bedt Miljødirektoratet om å utrede hvilke virkemidler som kan utløse en rask reduksjon i bruk av ulike engangsartikler. Dette vil supplere den dialogen jeg allerede har med næringslivet, sier Elvestuen.

Høye ambisjoner

Regjeringens ambisjoner er høye, skriver NTB.

«Regjeringen har som ambisjon at Norge skal være helt i front i arbeidet med å redusere marin forsøpling», sier han i pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet.

– Det betyr at Regjeringen etterpå må ta tak i andre, mer diffuse kilder, som til sammen bidrar med store mengder plast i naturen. Utredninger har vist at bildekk, kunstgressbaner, maling, fibre fra tekstiler og svinn fra plastindustrien er de største kildene, i tillegg til forsøpling. Utredningen som ble varslet i dag er en veldig god begynnelse, men må tas videre. Vi forventer at både denne og framtidige utredninger fører til som virkelig gjør en forskjell, og som gir Norge ledertrøya i kampen mot plastforsøpling av havet, sier Lundberg.

Forbud i staten

Lundberg foreslår også et forbud i statlige virksomheter.

– Regjeringen bør kaste ut unødvendig engangsplast i alle statlige virksomheter. Det kan gjøres raskt og vil være med å drive fram alternativer til den forsøplende engangsplasten, sier Haltbrekken.