Nord universitet har gjort nye funn: Mener temperaturen vil stige mer enn antatt

Temperaturen på jorda kan stige mer enn tidligere beregnet: Førsteamanuensis Thomas
Leirvik. Foto Svein-Arnt Eriksen

Temperaturen på jorda kan stige mer enn tidligere beregnet: Førsteamanuensis Thomas Leirvik. Foto Svein-Arnt Eriksen

Forskere ved flere universiteter i Norge og utlandet har kommet fram til at de mest anerkjente klimamodellene undervurderer hvor mye temperaturen på jorda vil stige på grunn av klimagasser.

DEL

En ny studie ved Nord universitet viser at vi trolig står overfor større global oppvarming på jorda enn det anerkjente klimamodeller legger til grunn.

FN og medlemslandene har som mål at global oppvarming skal begrenses til mellom 1,5 grader og 2 grader sammenlignet med førindustriell tid.

– Bak dette målet er det klimamodeller som sier at temperaturen på jorda vil ha steget med rundt 1,5 grader idet mengden av karbondioksid i atmosfæren fordobles, forteller Thomas Leirvik, førsteamanuensis ved Nord universitet i en pressemelding fra Nord Universitet.

Dette vil inntreffe rundt år 2080, dersom de nødvendige tiltakene for å redusere klimagassutslipp lykkes.

– Vi har ved bruk av andre, mindre utbredte metoder, kommet fram til at temperaturen kan stige til 2,5 grader med samme forutsetning, altså en fordobling av mengden CO₂ i atmosfæren, sier Leirvik.

Han legger til at det kanskje ikke høres så mye ut, men for mange vil det være dramatisk, og temperaturstigningen vil etter all sannsynlighet bli større i arktiske strøk.

Har brukt statistiske beregninger

De mest anerkjente klimamodellene bygger på matematiske og fysiske beregninger. Forskerne bak den nye rapporten har i stedet gjort statistiske beregninger basert på observerte klimadata fra 1300 målestasjoner i verden.

Disse dataene er samlet inn mellom 1964 og 2005, opplyser Leirvik.

En vesentlig årsak til at forskerne i den nye rapporten er kommet fram til andre tall, er at de har brukt observasjoner til å beregne den avkjølende effekten som lokal luftforurensning har på temperaturen.

– Lokal forurensning har skjult betydningen av klimagassene

Partikler fra luftforurensning legger seg som et filter mot sola og reduserer oppvarmingen. Disse partiklene skyldes forurensning fra menneskelig aktivitet som forbrenning av olje, gass og kull.

– Det som skjer er at disse partiklene fungerer som en motkraft som bidrar til avkjøling av jorda, fordi de stenger for en del av strålingen, og dermed oppvarmingen, fra sola. Mens klimagassene derimot, fører til oppvarming av jorda. De trekker altså i hver sin retning. Det har vi nå klart å finne et nytt rammeverk for, sier Leirvik.

Forskerne kom fram til at forurensingseffekten maskerte omtrent en tredjedel av oppvarmingen i perioden målingene ble gjort.

Få studier om effekten av lokal forurensning

Luftforurensningen har endret seg mye over tid, med en topp internasjonalt i tiårene fra 1960 til 1980. Deretter avtok det noe.

Tidligere forurensing i Europa og USA og dagens luftforurensning i Asia har dermed maskert, eller skjult, deler av oppvarmingen fra utslipp av klimagasser.

– Det har gjort bildet svært sammensatt, legger Leirvik til.

Forskeren sier at det har vært vanlig å tenke på lokal luftforurensning som en størrelse i global oppvarming, men det er ikke gjort mange lignende beregninger tidligere av hvor stor effekten er i forhold til utslippet av klimagassene.

Leirvik håper den nye kunnskapen kan få betydning i klimadebatten. På bakgrunn av disse statistiske beregningene mener Leirvik at det kan være grunn til å vurdere klimamålene på nytt.

– Vi kan se for oss at den globale oppvarmingen kan bli høyere enn det som ligger til grunn for vår politikk på området, sier Leirvik.

Artikkeltags