Vehusheia var først bistandsadvokat for «Mia», og siden forsvarer. Så ble hun innlemmet i som fornærmet i tiltalen, noe hun – som AN tidligere har skrevet – selv var sterkt uenig i.

- Jeg så det ikke som noe straffbart forhold. Uavhengig av hvem som hadde forsøkt å holde meg slik, hadde jeg aldri ansett det for å være et straffbart forhold, sier advokaten etter sitt vitnemål i Nord-Troms tingrett onsdag.

- Ikke hennes initiativ

Der ga hun også uttrykk for at hun ikke kjenner seg igjen i politiets framstilling av sin tidligere klient, som hun opplyser å ha bistått i forbindelse med to saker i det aktuelle distriktet.

- I den første saken var det aldri henne, men politiet selv som anmeldte etter en samtale med henne på et hotell. I den andre saken hvor hun hadde status som fornærmet var det vergen som tilkalte politiet. Hun tok ikke selv initiativ til anmeldelse, men svarte på spørsmål, uttaler Vehusheia.

- Ikke mitt inntrykk

Dagen i forveien hadde seksjonsleder for etterforskning på Helgeland, politioverbetjent Snorre Bogfjellmo, oppsummert for retten om politiets befatning med tiltalte. Kvinnen er nå i midten av 20-årene. «Mia» er ikke hennes egentlige navn.

- Jeg har blitt fortalt at han tegnet et bilde av henne som manipulerende, og at hun henstiller seg i et annet lys enn det som er sannheten. Det har ikke vært mitt inntrykk. Jeg synes det er trist at en etterforsker vitner slik i retten, sier Vehusheia.

Berømmer politiet

Samtidig vil hun berømme politiet for måten Mia er blitt møtt på de mange gangene de har vært i kontakt med henne.

- Jeg opplevde at politiet strakk seg langt for å hjelpe. Jeg forstår godt at de kunne bli slitne og lei av henne. Men de har prøvd å hjelpe, og møtt henne med menneskelighet, sier Vehusheia.

I retten opplyste også Bogfjellmo at Mia har hatt status som fornærmet i åtte sedelighetssaker.

Det er et betydelig høyere antall enn hva Vehusheia har vært kjent med, poengterer hun – og legger til at hun som bistandsadvokat har etterspurt om det fantes flere.