Det hadde gått 40 minutter etter oppsatt tid da tiltalte var i stand til å møte, og hovedforhandlingen kunne starte. «Mia» hadde med seg et kosedyr inn i rettssalen og støttet seg til forsvarer og miljøterapeut.

Etter hvert kunne det protokollføres at hun erkjente skyld for tiltalen i sin helhet, etter at hun hadde svart ja på samtlige punkter.

17 forhold

Kvinnen i midten av 20-årene er tiltalt for 17 forhold, begått i psykotisk tilstand. Det mest alvorlige et angrep på helsepersonell med kniv i tiltaltes bolig tilbake i 2017, av statsadvokaten kategorisert som forsøk på grov kroppsskade.

«Mia» er ikke hennes egentlige navn, men ble brukt i forbindelse med reportasjen AN publiserte om henne vinteren 2019.

Saken går for Nord-Troms tingrett, og seks dager er satt av. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Aktor er Stian Pedersen Mojlanen, konstituert statsadvokat i Nordland. Forsvarer er advokat Anja Støback Bjørsvik. Rettens administrator er tingrettsdommer Knut Rye-Holmboe.

– Redd for å skade

Etter at aktor hadde holdt sitt innledningsforedrag i retten fredag, var planen at Mia selv skulle få ordet, noe hun selv også ønsket.

– Dere kommer til å høre mye stygt om meg og at jeg er et slemt menneske. Men sånn innerst inne er jeg ikke kjempeslem. Jeg vil ikke være slem, var noe av det tiltalte sa under sin frie forklaring.

Da administrator gikk videre til å spørre konkret om hun husket fornærmede fra første punkt i tiltalebeslutningen, eller episoden i seg selv, svarte hun nei.

Men hun ga uttrykk for at hun hadde det vanskelig og var mye alene i den aktuelle perioden. Retten fikk også se et brev til politiet der hun skrev at hun hadde sju kniver i sin bolig, og at var redd for å skade.

Vanskelig å huske

Også konkrete tilfeller av vold mot offentlig tjenestemann (politi og fengselsbetjenter), fremsto vanskelig å huske for Mia i retten. Men hun beskrev belteseng og isolat i fengsel. At gulvet var kaldt og at hun måtte ha på kjortel.

– Jeg slo ikke, sa tiltalte om den ene episoden hun ble spurt om, men gjorde det likevel klart at hun oppfattet seg som skyldig.

Hun fortalte også at hun var frustrert og redd da det kom fram at kommunen kanskje ikke hadde råd til å betale for plass ved privat helseinstitusjon, hvor hun følte seg hjemme. Forsvarer antydet at dette sammenfalt i tid med flere forhold i tiltalen, deriblant skadeverk.

Voldsepisoder overfor personell ved institusjonen, husket hun delvis. Sa seg enig i noe, men ikke alt. Mia fortalte at hun i et av tilfellene hadde mottatt melding som gjorde henne redd, og at det bare var menn på jobb, noe som er vanskelig for henne.

Skulle åpne flydøren

Av hensyn til tiltalte ble det kun opptatt forklaring fra henne for ytterligere ett tiltalepunkt fredag. Et forhold fra 2019, hvor hun skal ha forsøkt å åpne døren på et ambulansefly mens det var i luften.

Mia ga uttrykk for at hun ikke ønsket å komme dit hun skulle bli sendt, og at hun i flyet fikk assosiasjoner som gjorde henne opprørt.

– De som var med meg var snille, men da jeg ble lagt ned på båren fikk jeg «videoer» av tidligere ganger hvor jeg har blitt lagt ned. Så ble det svart, og plutselig sto jeg ved døra, sa Mia.

Hun understreket at hun ikke hadde til hensikt å opptre hensynsløst.

– Det var jo jeg som skulle hoppe ut. Ikke noen andre.