AN har fulgt kvinnen siden et fengslingsmøte høsten 2017. Siden har hun både sittet varetektsfengslet i lange perioder, og vært ivaretatt av helse. Hun er nå i midten av 20-årene.

«Mia» er ikke hennes egentlige navn.

Nye briller

– Jeg synes det er veldig vanskelig at de endrer mening hver dag, sa hun til Avisa Nordland etter at retten var hevet fredag 17. januar.

Da hadde aktors begjæring om delte forhandlinger blitt tatt til følge av retten. Hvilket innebærer at kjennelsen som kunne ventes i løpet kort tid, kun vil ta stilling til om Mia har gjort det hun er tiltalt for.

Reaksjonsfastsettelsen vil først komme etter at resultatet av en ny rettspsykiatrisk undersøkelse foreligger.

– Jeg håper at de som nå skal vurdere ser meg litt med nye briller. Og så håper jeg inderlig at saken går bra til slutt, sier Mia.

– Feil bilde

Hun har ellers et ønske om å kommentere noe av det som er kommet fram i vitneforklaringene underveis i rettssaken. Hun mener det som er blitt sagt om at hun er manipulerende, gir et feil bilde.

– Mia er et skall. Det er mange demoner inne i meg, som alle er forskjellige. Jeg vet ikke hvem de har møtt, sier Mia – med tanke på politifolkene som har vært i kontakt med henne.

Hun er også opptatt av å understreke at hun ikke har tatt initiativ til å anmelde noen av sedelighetssakene hvor hun har hatt status som fornærmet.

– Jeg har aldri anmeldt noe selv, og aldri villet anmelde noe selv.

Usikkerhet

Nå er tingrettens behandling av saken utvidet med to dager. Disse vil trolig bli berammet til andre halvdel av april 2020. Det mest alvorlige forholdet i tiltalen mot Mia, er tidfestet til oktober 2017.

Ut fra de ulike vurderingene som er blitt gjort hittil, har både tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg og fengselsstraff (med fratrekk for utholdt varetekt) vært aktuelle reaksjonsformer.

– Hva tenker du om at det nå tar enda lengre tid før det kommer en avgjørelse i saken?

– Det er skummelt. Det er en evig usikkerhet jeg må leve med, og som jeg har levd med over mange år. Jeg synes det er helt forferdelig. Jeg vet jo ikke hva som skjer videre, sier kvinnen som AN tidligere har omtalt under tittelen «Jenta ingen kan hjelpe».