Kompromisset innebærer at de store linjene i budsjettet videreføres, men det ble også gjort viktige endringer.

En av disse er av særlig interesse for Bodø og Salten; et kutt på 250 millioner i Avinors egenkapital. Dette kunne potensielt sette flyttingen av flystripa i Bodø i fare, men dette forhindres gjennom en egen merknad i budsjettet.

Den slår fast at kuttet i egenkapital ikke skal gå utover dette prosjektet.

Leder i finanskomiteen, Aps Eigil Knutsen sa under framleggelsen at passasjerutviklingen har vært så god at det var rom for å ta ned egenkapitalen til Avinor noe.

Han sa videre alle de tre partiene er opptatt av at prosjektet i Bodø skal gjennomføres, og ønsker å forsikre seg om det gjennom merknaden og på andre måter.

Dette er en viktig presisering, og viser nok en gang den brede støtten "Ny by-Ny flyplass" har både i regjeringen og på Stortinget.

Avinor er også positive til å sette i gang, men uten merknaden kunne det vært mulig å se for seg nok en utsettelse. Nå blir dette svært vanskelig, og det er å håpe vi dermed slipper flere utsettelser enn de som alt er kommet.

Den positive passasjerutviklingen understreker dette enda mer; luftfarten er på vei tilbake mot mer normale tilstander, og det minsker ikke akkurat behovet for en ny lufthavn i Bodø.

Budsjettenigheter inneholder flere gode nyheter for Salten. SV sikrer nemlig 14 millioner kroner til arbeidet med laksetrapper i Beiarelva og Vefsna.

Til AN sier stortingsrepresentant Mona Fagerås at dette er en viktig miljø-seier for SV. Det lokale engasjementet har vært stort, og vi har lytta til innspillene vi har fått, sier hun videre.

Det er fra før samlet inn midler til oppstart gjennom et lokalt spleiselag, og Beiarn kommune ønsker å forskuttere de statlige midlene så snart tilsagn om fullfinansiering er på plass.

Dermed kan dette viktige tiltaket for lokalsamfunnet endelig gjennomføres.

SV har i det hele fått relativt stort gjennomslag i disse forhandlingene. Ikke minst gjelder dette bistandsbudsjettet.

I sitt opprinnelige forslag la regjeringen opp til å bruke fire milliarder kroner fra dette budsjettet på ukrainske flyktninger i Norge. SV lyktes med å få tilbakeført 2,5 av disse milliardene.

Dette skjer uten å øke oljepengebruken, noe som muliggjøres gjennom å trekke inn mer penger fra kommunene, side de har fått ekstra inntekter de ikke hadde regnet med.

Bistandspenger brukt i utlandet har heller ikke den samme inflasjonsdrivende effekten som penger brukt innenlands.

Den største skuffelsen gjelder nok det faktum at budsjettet ikke inneholder noen tiltak for å få ned rekordhøye drivstoffpriser.

Det rammer distriktene ekstra hardt, noe som må svi for Senterpartiet.

De har nok rett i at de høye prisene ikke skyldes forhøyde avgifter, men det hjelper distriktsbilistene lite. Noe partiet kan få merke stadig mer på meningsmålingene framover.