Gå til sidens hovedinnhold

Mer vindkraft? Ja, faktisk!

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Elektrifisering er veien til å halvere norske utslipp. Da må vi tåle å se vindturbiner, men færre enn man skulle tro.

I et oppsiktsvekkende intervju med Dagbladet denne uken, sier Klima- og miljøminister Ola Elvestuen at 90-95% av Norges klimagassutslipp skal kuttes innen 2050. Det er i tråd med hva FNs klimapanel sier må skje for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

På veien dit, har vi allerede lovfestet at vi skal kutte 40 % av utslippene våre innen 2030. Det er i seg selv en utfordring, men nå vet vi hvordan vi skal få det til.

Storstilt elektrifisering: Alt som går på fossile brensler, kan fint gå på ren elektrisitet. Det er selve essensen i all klimapolitikk. Statnett har i sin rapport «et elektrisk Norge» beregnet hvor mye mer strøm vi vil trenge for å gjennomføre den nødvendige omleggingen fra fossilt til strøm. Ekspertene i Statnett sier at for å få til en slik elektrifisering, må vi øke produksjonen av strøm med om lag 20%. De norske klimagassutslippene vil gå ned med 50%.

Vindkraft kutter utslipp: Vi har bygget ut det aller meste av vannkraften vår, og selv om det finnes potensiale for å utvide de eksisterende kraftverkene vil den store veksten i forbruket måtte dekkes av vindkraft. Som en bonus er norsk vindkraft er nå Europas billigste form for ny kraftproduksjon; i Norge trenger vi ikke engang subsidier for å skaffe kraften.

Arealinngrep: For å øke norsk kraftproduksjon med på 20%, eller 30 TWh, trenger man 1500 vindturbiner. Det samlede området de 1500 turbinene skal stå på blir på rundt 600 km2. Fastlands-Norge er på 323.000 km2, og 140.000 km2 er inngrepsfri natur (Kilde: Miljøstatus.no). Vindområdene vil være åpne for ferdsel, jakt og fiske, buskap vil benytte området til beite, akkurat som før. En elektrifisering av samfunnet innebærer store endringer på mange områder. 1500 turbiner er ingen bagatell, men på langt nær den største utfordringen i klimakampen!
 

Kommentarer til denne saken