Gå til sidens hovedinnhold

Mer penger alene løser ikke legekrisen i Meløy

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Fastlegeordningen er hardt presset. Bare 16 prosent av landets kommuner klarer å rekruttere nok fastleger. 116.000 nordmenn står uten fastlege, og problemet er størst i Nordland. Det meldes om sprengt kapasitet i nesten halvparten av fylkets kommuner. Det er spesielt distriktskommunene som sliter med å rekruttere leger. En av disse er Meløy, der åtte av ti pasienter for tiden uten fastlege. Det er krise, med ubesatte stillinger og problemer med å få tak i vikarer. De som kommer, blir i kort tid.

Det er 20 år siden vi alle fikk våre egne fastleger. Ordningen er et stort gode for Ola og Kari, og den var lenge en suksess. Men i 2011 vedtok Stortinget å overføre mange sykehusoppgaver til kommunene. Dermed fikk fastlegene mer å gjøre. En gjennomsnittlig fastlege jobber nå 56 timer i uka. I fjor streiket fastlegene for å få bedre arbeidsvilkår, men denne konflikten ga ingen uttelling. Situasjonen for fastlegene synes fortsatt fastlåst.

Det har lenge vært ropt varsko om at fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen. Legeforeningen og kommunenes organisasjon, KS, har krevd at den nye regjeringen styrker ordningen. I mai 2020 la Solberg-regjeringen fram en handlingsplan for å styrke legeordningen. Siden den gang har det likevel blitt 40.000 flere nordmenn som mangler fastlege. Planen har tydeligvis ikke hatt særlig effekt så langt.

I Solberg-regjeringens handlingsplan ble det varslet 17 ulike tiltak for å styrke fastlegeordningen. Her lå det også en opptrappingsplan som innebærer at ordningen styrkes med 1,6 milliarder kroner. Men dette er ikke nok, har Legeforeningen hevdet, med støtte fra KS og de tidligere opposisjonspartiene på Stortinget. I forslaget til budsjett for 2022 foreslår Støre/Vedum-regjeringen å styrke ordningen med ytterligere 100 millioner kroner. Men mangelen på fastleger blir ikke borte av den grunn. Problemet flytter bare på seg og forsterkes dermed i andre kommuner.

I flere år har det vært rapportert om krise for fastlegene. Høsten 2019 ble det lagt fram en evaluering som fortalte at hver tiende fastlege ønsket å slutte i jobben. Hovedårsaken var den store arbeidsmengden. Krisen kan ikke løses bare med mer penger. Det viktigste grepet er å avlaste fastlegene for arbeidsoppgaver som de stengt tatt ikke behøver å utføre. På den måten kan fastlegene bruke mer tid på pasientene og samtidig unngå at arbeidsdagen blir for lang.

Noen kommuner, som Bodø, har allerede tatt grep og ansatt flere fastleger for å hindre at helsevesenets ryggrad - fastlegeordningen - bryter sammen. Det er den eneste medisinen som virker.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.