Mer omfattende enn varslet: - Dere har prioritert struktur framfor kvalitet

Forslaget strukturendringer vil føre til nedleggelse av fire barne- og ungdomsskoler og ett sykehjem.