Hvordan skal folkekirken organiseres? Vil det bli mer byråkrati? Og hvem skal bestemme?

Kirkemøtet (kirkens storting) skal snart bestemme hvordan kirken skal organiseres. Nå er det 2 forvaltningsnivå og stadig mer byråkrati! Dette er en ikke-sak for de aller fleste kirkemedlemmer. De er opptatt av det nære, menigheten på lokalplanet. For å møte kirkelige ansatte i glede og sorg, dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser betyr noe langt mer enn hva biskoper og kirkemøte måtte mene om kirkens organisering!

Og det kirkelige byråkratiet vokser. Med et kirkeråd som stadig svulmer ut, 12 bispedømmer og fellesråd i hver kommune stjeler byråkratiet både tid og krefter. Det virker ikke som den er i stand til å finne fram til en ny og effektiv organisasjonsmodell de fleste kan enes om. For kirkelige instanser er ikke enige om hvordan de fremtidige kirken skal være. Prestene vil ha det på sin måte, de andre ansatte ønsker en annen modell. Men de er enige om at det må bli mindre rapportering og unyttig planlegging. Kan feks en menighet overleve uten en virksomhetsplan, ledelsens styringsverktøy for å videreutvikle bedriften? Ja, du leste riktig- bedriften. For kirken ligner mer og mer på næringslivet!

Hvilken modell som velges, opptar ikke meg så meget. Det viktigste for kirken er at den lokale menigheten får gode arbeidsvilkår. Menighetsarbeid i lokalmiljøet er selve bærebjelken Det må tenkes nytt og utradisjonelt om rådenes arbeid, hva det vil si å være kirke lokalt.Menighetsrådene må stå fritt i sitt arbeid. Og de behøver ikke ha lik profil. Hvis ikke menighetene får nok ressurser vil vi på sikt kanskje får en «foreningskirke» for de spesielt interesserte? Men det er vel ikke det de kirkelige toppbyråkratene ønsker deg?