«Vi forsto den tid vi levde i, og ga svar menneskene trodde på», svarte tidligere statsminister Trygve Bratteli (1910-1984) da han ble spurt om hva som var hemmeligheten bak Arbeiderpartiets massive dominans i etterkrigstidens Norge. Dagens regjeringssjef kan ikke si det samme.

Regjeringen har dratt beina etter seg i saken om ekstremt høye strømpriser i Sør-Norge. Nå flikkes det på ordningen med strømstøtte til husholdningene, og regjeringen har en plan om å ha en plan også for bedrifter som ser mørkt på framtiden. Alt mens den venter på at energikommisjonen skal komme med sin utredning i desember, og faren for strømrasjonering mot slutten av vinteren er reell.

Imens «følges situasjonen nøye», og uten at noen ansvarlige i regjeringen egentlig adresserer det virkelige problemet: At Norge har gitt fra seg styringsretten over «arvesølvet» gjennom å si ja til utenlandskabler til Tyskland og Storbritannia, og tilslutning til ACER, EUs energibyrå. Det gjør at Norge må følge prisene på EUs kraftbørs. Det er tilbud og etterspørsel, altså kapitalisme i sin reneste og råeste form. Markedet bestemmer. Det eneste svaret statsministeren har å gi, er at det kommer til å bli verre. Og det kommer til å vare.

Desto mer overraskende er det da at en av Norges største og mest kyniske kapitalister, investor Øystein Stray Spetalen, i Dagbladet påpeker det sosialdemokraten Jonas Gahr Støre og «dette landet som vi er så glad i»- guru Trygve Slagsvold Vedum burde ha sagt for lenge siden: Det må være tung, statlig regulering av en så fundamentalt viktig naturressurs som elektrisk kraft.

Mangemillionæren peker på at den norske velferdsstaten bygger historisk sett på tilgang på billig strøm, nedfelt i konsesjonslovene for over 100 år siden. Oljeeventyret i nyere tid bygger på de samme prinsippene, nemlig statlig eierskap og kontroll. Men eksportkablene og det frie strømmarkedet bryter med disse prinsippene. Og det er kjernen i problemet. Det er helt nødvendig i en vellykket kapitalistisk veden at viktig infrastruktur kontrolleres av staten, påpeker Spetalen. Han er helt på linje med partiene Rødt og SV. Karl Marx kunne ikke ha sagt det bedre.

Imens spiller lederen av Ap, som burde ha lært noe av forgjengeren Bratteli, plata om at det er krigen i Ukraina som har skylda. Det er selvfølgelig en del av sannheten, men ikke hele. Dagens kraftregime har tjent Norge godt mener Støre, krafteksporten forsvares og verken kraftkabler eller avtalen med ACER skal røres. Samtidig ser altfor mange med gru fram mot vinteren når panelovnene må skrus opp. Kraftbransjen er komplisert, og ulike tiltak har både fordeler og ulemper. Men i bunnen må det ligge at Norge skal ta tilbake kontrollen over landets naturgitte ressurser. Først og fremst sikre eget lands forsyning, deretter selge hvis de er overskuddskraft å sende ut av landet.

Det burde selvfølgelig vært Arbeiderpartiet, som ellers er imot privatisering og profitt i både skole og helse, som gikk i bresjen for å ta tilbake kontrollen ver nosk vannkraft. Men mens en superkapitalist har sett lyset, snubler Aps ledelse fortsatt rundt i mørket.