Sykepleierloven fra 1948 åpnet sykepleierutdanningen for menn, og yrkestittelen ble endret fra sykepleierske til sykepleier. Hvordan passet menn inn i denne verden av kvinner? En verden som hadde strenge regler om samkvem mellom kjønnene. Så sent som i 1967 viste det seg at bare en tredjedel av sykepleierskolene tok opp menn. Ett av problemene var, ikke overraskende, innpassing i internattilværelsen.

Den første mannlige eleven ved Bodø Sanitetsforenings sykepleierskole startet i 1956. Det var Kåre Johs. Brekke fra Misvær. De fleste i Salten husker han nok best som en sentral aktør i utviklingen av kultur – og musikklivet i regionen. Han var dirigent for «Søsterkoret» mens han var elev ved skolen. I 1959 begynte skolens tredje mannlige elev, 21 år gamle Åge Johansen. I 2007 ga han ut ei bok med tittelen «Når søster er en bror». Her fortalte han om sin tid som sykepleierelev, og om utfordringer han møtte som mann.

Da Åge Johansen ankom skolen fikk han eget rom i 1.etg, og skulle benytte do og dusj i kjelleren. Han fikk ikke lov til å gå inn på jentenes rom, men de var sammen på stuen og på biblioteket. «Et av fagene vi hadde var sang, og der underviste en organist. Vi skulle lære å synge flerstemt, men det passet liksom ikke med en gutt i klassen. Så skulle vi lære å puste riktig, og det kontrollerte han ved å kjenne på siden av brystet eller rundt livet på elevene. Meg kontrollerte han aldri».

Som mann i et så kvinnedominert yrke var det arbeidsoppgaver som var mer utfordrende enn andre, for eksempel å legge bekken eller vaske kvinnelige pasienter. «Herre Gud, et mannfolk» utbrøt en dame da Åge Johansen la bekken til henne i nattens mulm og mørke. Fødeavdelingen var også en utfordring, da var han absolutt i en kvinneverden.

"Andelen mannlige studenter i sykepleie tok aldri helt av. Fra 1970-årene og framover var 8–10 prosent av studentene menn.

Åge Johansen fant seg imidlertid godt til rette i yrket, og konkluderte med at det slett ikke var slik at menn ikke kunne utføre sykepleie. «Det er enkelte ting som passer best for kvinner, og noe som ligger vel så mye til rette for å bli utført av menn, men med litt fornuft og pietet behøver det ikke å oppstå kompromitterende situasjoner». Han følte seg akseptert på linje med jentene, men opplevde noen «overtramp» som han kalte det.

En mannlig sykepleierstudent fortalte en fornøyelig historie fra sin tid som sykepleierstudent på midten av 1970-tallet. På dette kullet var det usedvanlig mange menn, hele 17 av 40 studenter. I etterkrigstiden var det blitt vanlig i hele Norge at sykepleierelever ble invitert til festlige sammenkomster i regi av Forsvaret, og andre typiske mannsbastioner. Så også i Bodø.

I forbindelse med en stor NATO-øvelse kom det invitasjon til sykepleierskolens studenter om at de var invitert til fest i messa på flystasjonen. «Vi ble enige med våre kvinnelige medstudenter om at bare mennene skulle stille opp. Så sto vi der da, 17 menn på rekke og rad oppstilt langs bardisken da de militære fra inn- og utland ankom offisersmessa. Det ble en brå slutt på slike invitasjoner».

Andelen mannlige studenter i sykepleie tok aldri helt av. Fra 1970-årene og framover var 8–10 prosent av studentene menn. På begynnelsen av 90-tallet fikk skolen i Bodø laget to kinoreklamer for å prøve å trekke flere menn til yrket, og reklamene ble vist over hele fylket.

Et typisk trekk for de relativt få menn som har søkt til sykepleieryrket er at de, etter endt utdanning, har funnet sin plass innenfor noen bestemte arbeidsfelt (psykiatri, anestesi, intensiv, akuttmottak og ledelse). Disse fagområdene er relativt actionpreget og/eller de åpner for en stor grad av selvstendighet.

En mannlig student som startet på sykepleierutdanningen i 1999 beskrev de tre årene på sykepleierutdanningen som positive og lærerike. Lærerne hadde vært svært positive til at menn tok sykepleien, det var bare velvilje og hjelpsomhet. Etter endt utdanning begynte han på hjerteovervåkningen, og har jobbet der helt fram til i dag. «Sykepleien ble et rett valg for meg. Jeg trives veldig godt i yrket. Nå har jeg nettopp begynt å arbeide på barneavdelingen. Det blir spennende, og en helt annen måte å jobbe på enn det jeg er vant til.»

Ved opptaket på bachelor i sykepleie i Bodø høsten 2019, var 25 av totalt 140 studenter, menn.

I år er det 100 år siden Bodø fikk sin første sykepleierutdanning, og i den forbindelse trykker AN en serie kronikker. Dette er den siste i rekken.

Annie Karlsen

Universitetslektor, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitetet