Menn er ofte helt uforberedt. Dette er tegnene på at forholdet snart er over

– Forakt er som gift å regne i et forhold.