Regjeringens rusreform er meningsløs, og vil føre til sykdom og død. Narkotika legaliseres. Hvermannsen kan gå rundt med følgende på seg, om det som står i avisene er riktig:

1. TO GRAM HEROIN (2000 MG). Toksiske doser sett etter 5mg, forgiftning etter 10 mg. Stor risiko for narkomani.

2. TO GRAM KOKAIN. Letal dose 1 gram, død sett etter langt mindre doser.

3. TO GRAM AMFETAMIN. (dexamfetamin, metamfetamin, ecstasy mm) Alvorlig forgiftning med kretsløpskollaps etter 30-100 mg

4. TI GRAM CANNABIS. (hasj, marihuana inneholder tetrahydrocannabinol, tetrahydrocannabidiol.) Angstutløsende, kan gi psykoser og hallusinose.

5 ETT MG LSD. Svære psykoser sett ved 0,05 mg. Hallusinogen hvor brukeren kan utføre bisarre ting. Hopping fra høye etasjer, da brukeren trodde han/hun kunne fly, er dokumentert.

5. TJUE GRAM PSILOCYBIN/PSILOCIN. Hallusinogen med stort sett samme virkning so LSD.

6. FEMTEN DOSER LEGEMIDLER. Dette er vel benzodiazepiner, Leptanal (Fentanyl), Rapifen (Alfentanil). De to sistnevnte er livsfarlige. Kan gi åndedrettsstans og død.

Dokumentasjon» Farmakologi « av Knud O. Møller-dansk utgave. « I grenseland» av professor i psykiatri Nils Retterstøl, « Psykiatri» av Einar Kringelen.

Dette skal altså gjøre narkomane friske. Hvor naiv er det mulig å være? Tror virkelig noen at ungdommen, eller voksne for den saks skyld, vil la være å bruke stoffene? Det er jo ikke straffbart. Svært få, om noen, vil la seg innlegge til behandling frivillig. Det er innleggelse som må til. Man helbreder ikke narkomani ved en poliklinisk time hos fastlegen eller sosionom. Til slutt: Undertegnede tror ingenting på at problemer i livet er årsak til narkotikamisbruk; ja nå blir det jo bruk, da skulle vi hatt langt flere narkomane. Jeg er ikke spesielt vellykket, og har blitt tilbudt narkotika flere ganger, men selvfølgelig takket nei.

Vi har alle et personlig ansvar for livene våre. det er meningsløst å skylde på samfunnet. Og folk dør ikke av norsk narkotikapolitikk, de dør av narkotika.

Av Øystein Aalstad