Vi har bare ett krav: - Nå skal dere forhandle

Av
DEL

KronikkI Bodø har det hovedsakelig blitt ført en forutsigbar og langsiktig næringspolitikk de siste årene. Forutsetningen for dette har vært stabile og forutsigbare rammevilkår for et samlet næringsliv. For å sikre dagens arbeidsplasser, og muligheten for å skape nye, er det avgjørende at dette videreføres i de neste fire årene.

Næringslivet tar risiko på vegne av fellesskapet: Det å skape aktivitet, arbeidsplasser, utvikling og investeringer krever handling og risiko. I Bodø tar små og mellomstore bedrifter både handling og risiko for å svare opp dagens og morgendagens etterspørsel for å sikre framtidens arbeidsplasser og vår felles velferd. Bodø er mulighetenes by, og vi bor i mulighetenes landsdel. Det må fortsette.

En kartlegging som er gjort av næringslivet Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) viser at det før sommeren i år har blitt utført investeringene for godt over ni milliarder kroner. Det er enorme tall. Det har aldri vært så mange heisekraner i byen som nå. Bare i de neste seks årene er det forventet investeringer på over 60 milliarder kroner i regionen. Dette er ikke småpenger, og det er heller ikke investeringer som kommer av seg selv. Det kommer av hardtarbeidende små og mellomstore bedrifter som tørr der andre sitter stille.

Bodø kommune som en verktøykasse for stabilitet og vekst: Bodø kommune nedsatte et eksternt innovasjonsutvalg som i 2018 la fram rapporten «Bodø 2050 – der gode ideer realiseres». Utvalgets anbefaling var å konsentrere næringsutviklingssatsingene innenfor fire ulike områder, marin, opplevelse, helse og luftfart. Med dette tydeliggjorde Bodø kommune en langsiktig næringspolitikk, der næringsaktørene fikk spille inn hvilke naturgitte fortrinn vår region, vår by og vår landsdel har.

Grønn omstilling krever positive bunnlinjer: Privat næringsliv gjennomgår en grønn omstilling og må stadig ta en større del av vårt felles ansvar om å nå målene i Parisavtalen.

Grønn omstilling er ikke en byrde for næringslivet, men heller en mulighet for å øke lokal, nasjonal og internasjonal konkurransekraft. De som finner dagens løsninger på morgendagens utfordringer vil være vinnere i kampen om å øke verdiskapingen i et grønt skifte. Men også dagens, og morgendagens næringsliv må være bærekraftig i et økonomisk perspektiv. Fordi det blir ikke et grønt skiftet med røde bunnlinjer.

En bærekraftig næringspolitikk er å sette overordnede mål, der næringslivet får lov å konkurrere, samt velge hvilke teknologier som skal til for at målene nås, spesielt i et grønt skifte. Det gir ingen forutsigbarhet og lokal verdiskaping om politikerne velger en uforutsigbar linje, med forbud og teknologisk detaljstyring. Tvert imot, er det et hinder for økt sysselsetting, verdiskaping og grønn omstilling i det private næringslivet.

En felles næringspolitikk: De neste fire årene blir viktige. I 2024 skal den nye flyplassen være i drift og arbeidet med «Ny by» må stadig konkretiseres og forsterkes. Vi må allerede nå fylle byen vår med nye initiativ, ny virksomhet og nye ideer. Vi må fylle tomme lokaler med ny næringsvirksomhet, og vi må tilrettelegge for nye næringsarealer.

Arbeidsplassene kommer ikke av seg selv. De kommer som resultat av et godt samspill mellom privat og offentlig sektor. Det krever stabilitet og forutsigbarhet. Nå skal dere forhandle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags