Mener utenlandske sjåfører utgjør en smitterisiko: – Vi vet ikke hvilke regler som gjelder i andre land

Utenlandske biler og sjåfører som kjører på kryss og tvers i Norge representerer en smittetrussel.