Mener kommunen sentraliserer og skaper økt veitrafikk

Politiker Tone Ellingsen, SV, kritiserer Hamarøy kommune for å bidra til økt trafikk på veiene i kommunen.