Gå til sidens hovedinnhold

Mener fylket legger opp til en rasering: - Ikke i tråd med næringslivets behov

Artikkelen er over 1 år gammel

- Dette er en rasering av tilbudet innenfor yrkesfaglig IT-utdanning på videregående skole. Og det er heller ikke i tråd med næringslivets behov for fremtidens kompetanse og lærlinger.

Det sier prosjektleder for IT-Forum Bodø, Tom Steffensen.

Var et godt samarbeid

- Vi var kjempeglade da Kunnskapsdepartementet fastsatte en ny utdanningsstruktur for yrkesfagene. Det ga oss en ny retning på IT-utdanningen slik at eleven kunne gå fra et ettårig til et toårig løp, fortsetter Steffensen.

Steffensen viser til at også næringslivet, deres interesseorganisasjoner og fylkeskommunen har de siste årene vært viktige pådrivere for en endring med en styrket IT-utdanning. Samtidig har IT-faget fått et oppsving der det på få år har vært en betydelig økning i etterspørselen etter lærlinger.

Den nye IT-utdanningen med oppstart høsten 2020 – ITM (IT- og medieproduksjon) - gjør også at elevene kan velge å være lærling enten som driftstekniker (likt som i dagens IKT Servicefag), eller som tjenesteutvikler (programmering).

- Dette åpner for at enda flere bedrifter ønsker å ta inn lærlinger, og lærlingene vil bli mye mer attraktive. Vi ser at også stadig flere næringer har behov for IT-lærlinger, ikke bare selve IT-bransjen, sier Steffensen.

Fylket raserer tilbudet

Men det som skjer i Nordland tar ikke høyde for en slik utvikling og Steffensen mener fylkesrådet heller går motsatt vei og legger opp til en rasering av mulighetene for ungdom. Steffensen håp er at det er vilje til å gjøre endringer når fylkestinget avgjør studiestrukturen i fylkestinget 2-5 desember.

Helt konkret peker han på at det i Nordland var mulig i 2019 å studere IT på seks læresteder i fylket inklusiv det private tilbudet på Nesna.

Av de eksisterende tilbudene fylkeskommunen har, er det bare i Bodø man bygger videre på et eksisterende studie- og fagmiljø innen IT. Fra 2020 er det skolene i Brønnøysund, Hadsel og Bodin som skal tilby ITM, mens fylket kutter tilbudet på de videregående skolene på Fauske, Sortland og Narvik.

Alt for få lærlinger

- Og denne nye strukturen vil ikke være i stand til å levere det antallet lærlinger som kreves i hele fylket, advarer IT-Forum Bodø.

De frykter at dagens 104 lærlinger som kommer fra hele fylket, kan bli redusert ned mot et 20-talls elever som hovedsakelig har tilhold i Bodø om å få år.

- Riktignok skal det være tre læresteder med IT-utdanning, men to av dem er helt nye og disse har også tradisjonelt vært sterke på media og ikke IT, poengterer Steffensen om Brønnøysund og Hadsel.

Han viser til at begrunnelsen for endringene fra Nordland fylkeskommune ved fylkesrådsleder Tomas Norvoll, er at de ønsker å innføre ITM på en forsiktig måte.

- De sier til og med selv at de tror ITM blir et populært fag. Hvorfor ikke da bygge det opp?

Skulle styrke IT

ITM er ment som en styrking og erstatning av og for dagens IKT Servicefag. Næringslivet trenger virkelig disse lærlingene! Nå vil de i stor grad ikke få dem. Og vi trenger vel nesten ikke si at behovet for IT-kompetanse bare blir større og større fremover, og allerede har underdekning så det holder. Det gjelder ikke bare i næringslivet men også offentlig sektor som skal inn i omfattende prosesser med digitalisering.

IT forumet sjeler videre til at noen av skolene selv har valgt å prioritere bort ITM.

- De har «valgt» å heller tilby andre fag da de har måttet prioritere. Men har man da tenkt på næringens behov? Det har meg bekjent vært få problemer med å skaffe læreplass til IT-elevene i Nordland. Forslaget fra fylket vil kun skape enda større utfordringer for næringslivet som har behov for IT-kompetanse både i dag og fremover, bemerker Steffensen.

Behovet øker raskt

Også i IKT-Norge som er en uavhengig interesseorganisasjon for de digitale næringene, følger de utviklingen i Nordland. Kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen understreker at de ikke ønsker å kommentere fylkets prioriteringer.

- Men vi vet at behovet for digital kunnskap er sterkt økende og at det mangler kompetanse. I vår undersøkelse som ble gjort i 2017 ser vi at behovet for IT-kompetanse er enormt. Undersøkelsen viser at norske selskaper har kritisk mangel på IT-kompetanse. 38% av virksomhetene som har besvart undersøkelsen sier at de har ledige IT-stillinger de ikke har fått besatt i løpet av de siste 12 månedene.

- Undersøkelsen dekker i all hovedsak etterspurt kompetanse fra høyere utdanning, poengterer hun. Men det er ingen grunn til at dette ikke gjelder også for alle dem som trenger personer med yrkesfaglig studieretning.

Ber regjeringen reagere

En problemstilling der er at man nasjonalt vet alt for lite om det samlede kompetansebehovet i IKT-bransjen, og andre bransjer som står i digitaliseringsomstillinger. IKT-Norge har sammen med arbeidstakerorganisasjonen NITO og APs stortingsrepresentant Nina Sandberg, tatt til ordet for en slik type kartlegging for høyere utdanning.

- Vi i IKT-Norge ber nå også om at Regjeringen skisserer en nasjonal kartlegging og plan for det samlede kompetansebehovet, det vil si fra videregående skole fram til lærling løp og etterfølgende studier. En slik plan er nødvendig hvis vi skal dekke Norges behov for IT-kompetanse som imøtekommer behovet for omstilling og verdiøkning i alle bransjer.

Kommentarer til denne saken