KRAFTFULLE NATUR- og KULTUROPPLEVELSER I GLOMFJORD

Jeg må humre litt i mitt ubarberte skjegg over oppslaget i dagens AN.

Er det ikke typisk, først når noen utenfra ens egen kommune forteller om hvilken fantastisk opplevelse som ligger i de unike tretrappene knyttet til kraftutbyggingen i Glomfjord, så reagerer kommunes ordfører og er positiv. I så måte er Facebook og Youtube en effektiv vekker. Men det burde ikke overraske ordføreren at det lå et stort potensiale for opplevelse i Fykandalen.

Flere artikler i Avisa Nordland og lokalavisa (tidligere Framtia) har opp gjennom årene pekt på de muligheter som ligger her i kultur- og reiselivssammenheng, både overfor kommune og Nordland fylke (Nordlandsmuseet). Det kan heller ikke ha gått kommunens ledelse hus forbi, at det også er laget både film og flere artikler om både trappene og «Operasjon Muskedunder» der disse anleggene og «herlighetene» er brakt fram i lyset som nasjonale opplevelsesverdier.

Det er flott at Meløy kommune v/ordfører nå reagerer positivt på det som skjer med og i trappene i Fykandalen, men man har tapt flere år med tilrettelegging av disse kraftfulle opplevelsene for både egne innbyggere og tilreisende turister. Dette burde vært tilrettelagt og utnyttet for lenge siden. Men etter min mening er det bedre å gjøre noe feil under henvisning til Lofoten, som nevnt av ordføreren, enn ikke å gjøre noe som helst. Og nå haster det å gjøre noe kjære ordfører!

Helt fra Statkraft kastet inn håndkleet og avviklet den mangeårige og populære rallarmarsjen som innbefattet bruk av den omtalte trappa, har kommunen meg bekjent, sittet stille og ikke løftet en finger for å fremme disse kultur- og opplevelsesverdiene annet enn i fine turistbrosjyrer. Men med respekt å melde; dette er ikke nok. Nå er flere av kulturminnene i ferd med å forvitre og forsvinne. Dermed kan totalopplevelsen av Glomfjordfjellene som det første sted der den Norske stat engasjerte seg i kraftutbygging på i Norge, gå tapt og havne i glømmeboka.

All ære til lokale, private initiativtakere som prøver å skape aktivitet og opplevelser knyttet til trappene, men her må det inn større ressurser og en plan for å sette alle tekniske kulturminner knyttet til Glomfjord kraftverk inn i en større sammenheng. Jeg tør minne om at det ligger en god basis for et slikt planarbeid i rapporten fra prosjektutredningen som ble gjennomført i sin tid for en mulig etablering av «Norsk vannkraftmuseum» i Glomfjord. Det er uaktuelt med et større museumsanlegg, er rapporten som sådan like aktuell i dag selv om den ble utarbeidet for flere år tilbake.

Nå er det på tide at Meløy kommune i samarbeid med anleggenes eier, interessenter og Glomfjordsamfunnet setter seg ned og ser på muligheten for hvordan både rallarstia, trappene og sist, men ikke minst «papphuset» i Djupdalen kan sikres og forvaltes i framtida. Dette er viktig for å utvikle og videreføre historien om både kraftutbyggingen, industrietableringen, rallarens fotavtrykk og sist, men ikke minst de dramatiske krigshandlingene som fant sted i Glomfjord under siste verdenskrig.

Og hva ville være mere på sin plass enn å ta initiativ til at et slikt arbeid startes opp når Glomfjord kraftverk fyller hundre år i 2020. Første aggregat på Fykan startet nemlig opp i juni 2020.

Lykke til med dette arbeidet!